Oční vady

Domů Nemoci Oční vady
Oční vady

Uveitida

Možná vás to překvapí, ale uveitida toho skrývá mnohem více, než by se na první dojem zdálo. Často se tímto termínem označuje vše, co...

Světloplachost

Světloplachost, odborně fotofobie, je stav, při němž oko citlivě reaguje na světlo. Nemocný se světloplachostí velmi těžce ustává přechod ze světla do tmy a...

Hemianopsie

Pod poněkud krkolomným názvem hemianopsie se skrývá označení pro typ slepoty, která vzniká na základě snížení vidění v jedné polovině zorného pole. Toto omezení...

Šeroslepost

Špatně vidíte za tmy a za šera? Nejspíše jste šeroslepí. Šeroslepost je nemoc, která vzniká v důsledku poruchy funkce sítnicových tyčinek. Příčiny mohou spočívat...

Nystagmus

Nystagmus je oční vada, při které dochází k nekontrolovatelnému pohybu očí. Jedná se o rychlé a trhavé pohyby ze strany na stranu nebo krouživě směrem nahoru...

Dalekozrakost

Dalekozrakost (hypermetropie) je refrakční oční vada projevující se špatným viděním na blízké vzdálenosti. Pacienti vidí předměty umístěné v jejich dosahu rozmazaně. Oční vada bývá nejčastěji diagnostikována u pacientů...

Krátkozrakost

Krátkozrakost neboli myopie je velmi častá refrakční oční vada, která se projevuje zhoršenou schopností postiženého oka zaostřit na vzdálené předměty, zatímco vidění na krátké vzdálenosti nečiní pacientovi...

Makulární degenerace

Makulární degenerace (celým názvem věkem podmíněná makulární degenerace) patří mezi závažné oční vady, které postihují seniory. V České republice je ročně diagnostikována přibližně u 1000...

Dvojité vidění

Dvojité vidění, kdy postižený vidí dva obrazy jednoho objektu, které mohou být i posunuté, patří mezi oblíbené náměty při vtipkování o požívání alkoholických nápojů....

Ječné zrno na vičku: Léčba

Ječné zrno (latinsky hordeolum) je poměrně častou příčinou návštěv očních lékařů. Jedná se o onemocnění očních víček, které může být velice nepříjemné, ale zpravidla...