Ostatní

Domů Nemoci Ostatní

Kde můžete platit kartou Benefit plus

Cafeterie Benefit plus na českém trhu figuruje již 15 let. Bylo to v roce 2003, kdy se v Česku představili s novým projektem on-line...

Nemoc ve výpovědní lhůtě

Výpovědní lhůta z pracovního poměru činí z obou stran dva měsíce. Ve smlouvě může být prodloužena. Výpovědní doba začíná vždy prvním dnem kalendářního měsíce....

Nemoc ve zkušební době

Nemoc ve zkušební době je černou můrou zaměstnanců. Nikdo nechce nastoupit do nového zaměstnání a hned onemocnět. Mnoho lidí díky tomu i skončilo. Jenomže...

Widalova reakce

Widalova reakce umožňuje diagnostikovat onemocnění způsobení bakteriemi z kmene Enterobakteriaceae. V tomto případě jde o salmonely, a to hlavně salmonely způsobující břišní tyfus, tyfoidní horečku. Salmonely jsou...

Kdo vystavuje úmrtní list

Úmrtní list je důležitý dokument, listina, která potvrzuje úmrtí člověka. Obsahuje základní informace o zemřelém. Vydává ji na žádost příslušný matriční úřad podle podkladů...

Příznaky a fáze umírání

Toto téma není zrovna pozitivní, ale i to patří do našeho života, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Jen málokterá smrt je o...

Stehenní kýla, hernia femoralis

Kýla je výchlipka pobřišnice, která prochází již existujícím otvorem nebo nově vzniklým (preformovaným). Často hraje roli např. vrozená „pevnost“ břišní stěny. Vytvoří se vak,...

Posmrtná ztuhlost (rigor mortis)

Smrt organismu je provázena mnoha změnami. Můžeme je rozdělit na časné a pozdní a zároveň na fyzikální a chemické. Mezi časné se řadí Chladnutí těla ...

Pavel Pafko

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Praze-Motole, patří mezi nejznámější...

Jan Pirk

Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc. je špičkový český kardiochirurg, který se proslavil zejména vybudováním jednoho z nejlepších kardiologických center, a to na Institutu klinické...