Psychické nemoci

Domů Nemoci Psychické nemoci

Agravace

Agravace je pojem, který označuje přehánění, zveličování obtíží pacientem. Pacient své potíže líčí horší, než jsou. Opakem tohoto je disimulace. Příčiny agravace: Úzkostný a depresivní...

Nevyzrálá osobnost

Zralá osoba je schopna dodržet dlouhodobé závazky, není vyvedena z míry ani lichotkami, ani kritikou; zralá osoba má v sobě pokoru, vyjadřuje vděčnost, dříve...

Bradypsychismus

Co si představit pod pojmem bradypsychismus? V neurologii jde o zpomalení kognitivního fungování, jež se projevuje celkovým poklesem intelektuálních funkcí. Trvání může být omezené...

Neurotik

Neurotik trpí neurózou, což je označení pro psychologický problém, který však nesmí být zaměňován s psychózou. Jde o funkční duševní poruchu, která je spojena...

Obnubilace, mrákotné stavy

V běžném stavu jsme tzv. při vědomí, tedy vigilní a bdělí. Může však dojít i narušení vědomí, které může být různého charakteru a tíže. Jednou...

Rozdvojená osobnost

Porucha osobnosti zvaná syndrom rozdvojené osobnosti je známá i jako tzv. alter ego. Oficiálně se však jedná o mnohočetnou poruchu osobnosti, která spadá do...

Katotonie

Katatonie (řecké složené slovo: kata – zpět, proti; tonos – napětí) je stav, při němž dojde ke změně psychomotorických projevů, tj. je zpomalený pohyb...

Delirium tremens

Delirium tremens je stav spojený s náhlým vysazením či výrazným snížením dávek alkoholu u závislých lidí. Jedná se o akutní projev globálního narušení funkce mozku. Alkohol...

Porucha přizpůsobení, adaptační porucha

Porucha přizpůsobení, tj. adaptační porucha, patří mezi úzkostné poruchy. Porucha přizpůsobení je spojená s narušením sociálního fungování a výkonu v běžném životě nemocného. Někdy musí být pacienti...

Oligofrenie

Oligofrenie je označením pro poruchu intelektu, což je dáno snížením mentálních schopností. Oligofrenie může být vrozená nebo i získaná. V těchto případech dojde poporodně k poškození...