Psychické nemoci

Domů Nemoci Psychické nemoci

Sitofobie

0
Sitofobie je latinské odborné označení zdravotního problému, který se dotýká jídla. Jde totiž o patologický strach z jídla, což vede k jeho odmítání, a...

Hypománie

0
Hypománií je zpravidla označována slabší forma manie. Jde o psychický stav, který se vyznačuje povznesenou náladou, zvýšenou energií, ale také se změnami myšlení, které...

Hypobulie

0
Hypobulie je označení pro nerozhodnost k zahájení určité činnosti. Zjednodušeně je to porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle. Spojena je se...

Organická porucha osobnosti

1
Organická porucha osobnosti patří do skupiny duševních poruch. Je poměrně častým problémem. Je spojena s dysfunkcí mozku. Pro stanovení této diagnózy, je zapotřebí nejprve...

Dyspraxie

0
Dyspraxie je pojem, který je odvozen z řečtiny a vyjadřuje snížené pohybové schopnosti. Lidé s dyspraxií trápí vývojová porucha motorických schopností, která je definovaná...

Osamělost

2
Jedním z příznaků deprese je pocit osamělosti. Jde o velmi nepříjemný subjektivní stav vznikající v důsledku nedostatečného zapojení do sociálních vztahů. Má přitom i...

Anxiózně depresivní porucha

0
Anxiózně depresivní porucha je u nás známá i jako smíšená úzkostně depresivní porucha. Typické pro tuto psychickou poruchu jsou příznaky úzkosti a deprese. Nicméně,...

Psychomotorický neklid

1
Psychomotorický neklid může postihnout děti i dospělé. Psychomotorický neklid je v odborné praxi obvykle spojen s neklidem samotným, agitovaností a agresivitou. Příčin, proč daného...

Fobie z výšek

0
Fobie z výšek, čili akrofobie, může způsobit výraznou úzkost a paniku. Jde o extrémní nebo iracionální strach z výšek, a to i v situacích,...

Bazofobie

0
Bazofobie je odborným označením pro chorobný strach z pádu, chůze, stání. Je úzce spjat s bathmofobií, jež je spojená strachem ze schodů nebo strmých...