Vyšetření, operace

Domů Nemoci Vyšetření, operace

Paraprotein v krvi, paraptoteinémie

Paraprotein je produkován patologicky změněnými plazmatickými buňkami, jedním klonem, tj. výchozí poškozená buňka se dělí a vytvoří množství stejných buněk. Paraprotein v krvi provází např....

Nefrostomie

Nefrostomie je zákrok na ledvině, jímž se vytvoří spojení mezi ledvinou a povrchem těla. Vytvoří se vývod na kůži z ledviny. Nefrostomie nemusí být trvalá....

Dekurz

Dekurs  je zdravotnická dokumentace, která se vede u každého pacienta hospitalizovaného v nemocnici. Jeho součástí je obvykle denní záznam potíží nemocného, informace o jeho...

Sběr moči za 24 hodin

Sběr moči za 24 hodin je typ vyšetření, kterého se můžete dočkat u svého lékaře. Obvykle z důvodu kontroly správné funkce ledvin. Jde o...

Anti CCP

Anti ccp je zkratkou pro odběr krve na protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům druhé generace. Toto vyšetření patří ke stěžejním u diagnostiky revmatoidní artritidy....

Lobektomie plic

Plicní lobektomie, lobektomie plic, je chirurgický zákrok na plicích, při němž se odstraní celý lalok, tj. bolus. Plíce jako celý orgán se skládají ze...

Fundoplikace jícnu, léčba nemocí jícnu fundoplikací

Jícen může být postižen nemocemi, které je možné řešit fundoplikací. Jedná se o chirurgický zákrok, kterým se zjednodušeně řečeno obtočí vrchní část žaludku kolem...

Operace tenkého střeva

Tenké střevo je nejdelší částí trávicí soustavy, jeho délka je přibližně 3‒5 metrů. Je rozděleno na několik částí. Přechod z žaludku do střeva je dvanáctník,...

Enteroklýza

Enteroklýza je vyšetřovací metoda pro zobrazení střeva. Jedná se o snímkování sledované oblasti, jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva. Vyšetření trvá delší dobu, je...

Laktátdehydrogenáza, LDH

Laktátdehydrogenáza je enzym nacházející se uvnitř buněk, v jejich cytoplazmě. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát. Je tedy zapojena do posledního kroku spalování glukózy...