Vyšetření

Domů Nemoci Vyšetření

Rentgen páteře

0
Rentgen páteře je základní zobrazovací vyšetření, které se provádí v ortopedii a chirurgii.  Rentgenové záření, které vyzařuje vyšetřovací přístroj proniká většinou látek a ty jej...

FiO2

0
FiO2 je zkratka pro inspirační frakci kyslíku (fraction of inspired oxygen). Jedná se o  podíl kyslíku ve vdechované směsi v relativních dílech (ve vzduchu...

Punkce kolene

Kolenní kloub je složený kloub, který je často postižen poraněním, je opotřebováván, může být postižen infekcí atd. Kloub na poškození reaguje zmnožením tekutiny a...

pH krve

pH krve je dáno poměrem koncentrací kyselin a zásad. V organismu musí fungovat mechanismy, které udrží acidobazickou rovnováhu, tj. minimální výchylky v hodnotách pH.  Jen...

Methemoglobin

Methemoglobin je změněný hemoglobin, který již není schopný vázat kyslík ani oxid uhličitý, tedy plnit svou funkci ve výměně dýchacích plynů.. Vznik methemoglobinu: Hemoglobin je molekula...

NIHSS

NIHSS je škála používána v neurologii k hodnocení míry poškození mozku po cévní mozkové příhodě. NIHSS je zkratkou anglického názvu National Institute of Health...

Biopsie kostní dřeně

Biopsie kostní dřeně je invazivní zákrok, při kterém se získá vzorek kostní dřeně napíchnutím vnitřku kosti pomocí dlouhé jehly. Tento zákrok je důležitý pro...

TCCS

TCCS je zkratkou pro transkraniální sonografii. Jedná se v podstatě o ultrazvukové vyšetření prováděné přes lebeční kosti, tj. bez nutnosti narušení vlasového, kožního a...

Orosomukoid

Orosomukoid je znám také pod názvem alfa-1-kyselý glykoprotein nebo jen alfa-glykoprotein. Základ tvoří bílkovina a 45 % jsou sacharidy (cukerné složky). Je produkovaný v...

Beta crosslaps

Beta crosslaps slouží k vyhodnocení kostního metabolismu. I když se kostní tkáň zdá být neměnná, opak je pravdou. Stále dochází k novotvorbě kostí a...