Domů Zajímavosti Sedimentace krve a její hodnoty

Sedimentace krve a její hodnoty

Sedimentace krve, přesněji sedimentace erytrocytů (červených krvinek), je běžné laboratorní vyšetření, které se provádí během odběru krve při podezření na zánětlivé či infekční onemocnění.

Při vyšetření se zjišťuje rychlost klesání červených krvinek ve zkoumaném vzorku krve, umístěném ve zkumavce. Rychlost sedimentace se sice liší u mužů a žen, nicméně je to hodnota poměrně stálá a výchylky z jejích fyziologických mezí mohou poukazovat na různé chorobné procesy.

Princip vyšetření

Krev člověka se skládá ze dvou složek – krevní plazmy, což je slámově zbarvená tekutina obsahující velké procento vody a dále množství organických a anorganických látek, a krevních buněk – erytrocytů (červené krvinky), leukocytů (bílé krvinky) a trombocytů (krevní destičky). Při krevní sedimentaci se hodnotí rychlost klesání erytrocytů ke dnu zkumavky; naopak krevní plazma se hromadí nad nimi. Toto rozložení je dáno rozdílnou velikostí a hmotností těchto složek. Sedimentace erytrocytů se měří po 1 a 2 hodinách, kdy je vzorek ponechán v klidu v odběrové soustavě. Rychlost klesání erytrocytů se měří v milimetrech za hodinu a liší se v závislosti na pohlaví: u žen jsou hodnoty normální sedimentace 5-12 mm/hod, u mužů 3-8 mm/hod. Sedimentaci značně urychluje přítomnost imunoglobulinů v krvi (protilátky, které se tvoří při imunitní reakci) a další plazmatické proteiny (fibrinogen, C-reaktivní protein). Sedimentaci ovlivňuje i zvýšená hladina lipidů v krvi (proto se „na krev“ chodí nalačno) a v neposlední řadě počet a velikost erytrocytů. Při snížení počtu erytrocytů se sedimentace urychluje. To vše jsou faktory, které mohou poukazovat na různé chorobné stavy organismu a jejich průběh, avšak nevýhodou tohoto vyšetření je, že nelze přesně určit, o jaké potíže se jedná.

Jak se provádí sedimentace?

Vzorek krve je odebrán pacientovi při ranním odběru krve nalačno. Aby bylo možné tuto krev použít, je nutné, aby se nesrážela. K vytvoření nesrážlivé krve se používá citrát sodný, který ze vzorku vysráží koagulační vápenaté ionty. Poté se již krev nemůže srážet. Vzorek je pak nasáván do skleněné trubice se stupnicí, na které je 0 nahoře a dole je hodnota 200. Při poklesu erytrocytů např. o 5 dílků za hodinu se sedimentace vyhodnotí jako 5 mm/hod. Při kontrole za 2 hodiny by tato hodnota neměla přesáhnout dvojnásobek. Pokud je potřeba zjistit hodnoty sedimentace rychleji, provádí se tzv. urychlená sedimentace, při které je trubice se vzorkem nakloněna na 45°. Při tomto sklonu je rychlost sedimentace větší a výsledek se kontroluje již po 15 minutách. Naměřené hodnoty pak odpovídají výsledkům, které by vyšly při měření po celé hodině. Sedimentace je velmi citlivé vyšetření a proto je při jeho realizaci nutné striktně dodržovat časy kontroly, případně i přesný sklon trubice.

Co signalizuje zvýšená sedimentace?

Zvýšené hodnoty sedimentace nad normální mez jsou fyziologické např. během těhotenství nebo menstruace, avšak většinou poukazují na výskyt různých onemocnění. Zvýšená sedimentace je objektivním nálezem např. při zánětlivých a infekčních onemocnění, při alergických reakcích a v horším případě značí i nádorová onemocnění. Důležité však je, že je díky sedimentaci možné určit dynamiku, tedy vývoj onemocnění. Proto se nedivte, pokud vás lékař pošle na vyšetření sedimentace opakovaně.

Jak už bylo i výše napsáno, sedimentace je nespecifické a pouze orientační vyšetření, které nám řekne, že v těle není něco v pořádku, avšak co je tou příčinou již neozřejmí. V návaznosti na toto vyšetření se proto při zvýšených hodnotách dále zkoumá, proč je sedimentace zvýšena (pokud tedy pacient nejeví zřejmé známky infekce nebo zánětu).

1 komentář

  1. Už delší dobu mám zvýšené hodnoty sedimentace.Při posledních odběrech to bylo 14/39.Asi za týden mám jít na operaci, zítra jdu na předoperační vyšetření,takže zatím nevím,jaké budou výsledky Jen podotýkám, že zvýšené hodnoty mám už několik let,někdy ještě vyšší než jsem uvedla.Na dotaz lékaře,zda je to v pořádku,dostávám odpověď,že už to může být věkem /je mi 68 let/Zajímalo by mně, jestli zvýšené hodnoty sedimentace by byly překážkou k provedení operace. Děkuji za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here