Domů Nemoci Šedý zákal

Šedý zákal

Šedý zákal je velmi časté onemocnění oční čočky, které postihuje především lidi staršího věku – udává se, že určitý stupeň šedého zákalu se vyskytuje až u 50 % populace osob nad 65 let. Při šedém zákalu je čočka zakalena vlivem změny jejího chemického složení, což se projevuje snížením ostrosti vidění, zejména do dálky. Výsledný obraz je rozostřený, jako by se člověk díval přes zamlžené sklo. Jediným léčebným řešením je operační odstranění zakalené čočky a její náhrada čočkou umělou.

Co je to šedý zákal a proč vzniká?

Šedý zákal (katarakta) je onemocnění oční čočky, což je struktura uložená v oku za duhovkou. Čočka je součástí optického systému oka, který umožňuje měnit jeho optickou mohutnost tak, aby obrazy dopadaly na sítnici a byly mozkem vnímány jako ostré. Je to průhledná struktura složená z vody, proteinů a iontů, jejichž složení se může z různých příčin změnit, což má za následek ukládání pigmentu a zmohutnění čočky. Dopadající paprsky pak čočkou hůře procházejí, také lomivost čočky je jiná a obraz nedopadá tam, kam by měl – na sítnici; dochází ke snížení zrakové ostrosti a vidění je zamlžené. Při očním vyšetření jsou na čočce patrné kaskádovité bílé tvary podobající se vodopádům. Odtud také pramení řecký název pro tuto nemoc – katarakta z původního „katarassein“, což v překladu znamená „padat dolů“.

Příčiny zakalení čočky mohou být různé. Nejčastěji se jedná o stárnutí – tzv. senilní katarakta, avšak patogeneze tohoto onemocnění je multifaktoriální (způsobená více faktory), neboť vliv na vznik šedého zákalu mají i vnější podmínky, životní styl a také genetické dispozice. Dalšími příčinami mohou být mechanická poranění (úrazy, pohmoždění) oka způsobující jednostranný zákal a léčba některými léky, zejména kortikosteroidy. Šedý zákal vzniká také typicky v souvislosti s cukrovkou a může být i vrozený. Mezi další rizikové faktory patří UV záření, proti kterému není oko chráněno slunečními brýlemi, kouření a obezita.

Příznaky šedého zákalu

Zrádností šedého zákalu je jeho velmi pozvolný rozvoj, který pacient nepozná, dokud se u něj neprojeví zhoršené vidění. Na druhou stranu dokud šedý zákal postiženého nijak neomezuje, není nutné jej operovat, avšak pokud bude diagnostikován včas, můžeme jeho postup zpomalit upravením životního stylu.

Mezi typické příznaky šedého zákalu patří:

neostré, rozmazané a zamlžené vidění jakoby přes mléčné sklo, zejména do dálky

zvýšení citlivosti na ostré světlo, např. sluneční nebo při řízení automobilu v noci

odlišnosti v sytosti barev předmětů vnímaných jedním a druhým okem

– při pohledu jedním okem je vnímán lehce rozdvojený obraz – pacient si stěžuje, že „vidí duchy“

– s postupem nemoci se zhoršuje krátkozrakost (přibývají dioptrie na dálku) a přidává se astigmatismus

Léčba šedého zákalu

Šedý zákal je současná medicína schopna léčit jediným způsobem, a to jejím operativním odstraněním a následným nahrazením umělým implantátem. Žádné léky nebo kapky nedokážou zákal rozpustit a navrátit kvalitu zraku. Indikace operace oční čočky je velmi individuální a záleží na tom, o kolik je zraková ostrost snížena a přihlíží se také k potřebám pacienta – provádí se, pokud pacienta omezuje v jeho osobním a pracovním životě. Zákrok se provádí v lokální anestezii znecitlivěním oka kapkami. Čočka je následně velmi šetrně vyjmuta z jejího obalu, který se zachová a vloží se do něj implantát v podobě měkké nitrooční čočky (ze silikonu či akrylátu). Po zákroku je nutné provést několik pooperačních kontrol a je důležité aplikovat antibiotické kapky. Obnova vidění nastupuje během několika málo dní, zpočátku může pacient pociťovat mlhavé vidění, ale do 1 měsíce dochází zpravidla k úplné stabilizaci zraku.

Jak již bylo řečeno, se šedým zákalem si neporadí nikdo jiný než oční chirurg, proto pokud pociťujete některý z příznaků typických pro šedý zákal, s návštěvou lékaře neotálejte. Vážnou komplikací totiž může být výrazné snížení zrakové ostrosti, které ohrožuje na životě (např. při řízení dopravních vozidel) a může vést až k slepotě. Oční vyšetření je také důležité pro rozpoznání šedého zákalu od zeleného (glaukomu), který vyžaduje jiné léčebné řešení. Každopádně oba typy zákalu by měly být důvodem pro pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here