Domů Nemoci Infekce Serratia marcescens

Serratia marcescens

Serratia marcescens patří do rodu Serratia, které patří pod Enterobacteriaceae. Jedná se o pohyblivou Gram negativní bakterii.

Dříve se myslelo, že se jedná o ne nebezpečný saprofytický druh bakterie. Ukazuje se však, že to není tak docela pravda.

Může způsobovat infekce dýchacích cest, močového ústrojí atd.

Epidemiologie:

S. marcenscens je oportunní patogen, tj. problémy způsobuje oslabeným lidem. Je přítomen běžně v prostředí, např. v půdě, vodě, vzduchu. Často je původcem nozokomiální infekcí, tj. takovou, kterou „chytneme“ v nemocnici. Tvoří až 6,5 % infekčních onemocnění na jednotkách intenzivní péče. Riziko infekce zvyšuje zavedení katetrů, cévek atd.

Infekce Serratií:

 • Serratia může infikovat dýchací cesty a způsobovat závažné pneumonie i mírnější záněty dolních cest dýchacích.
 • Močové ústrojí, může způsobovat záněty močového měchýře, ale také ledvin
 • Infekce v krvi, tj. septické stavy, kdy se bakterie vyskytuje v krevním řečišti a může být roznášena krví po celém těle.
 • Infikování ran a pokožky, může vytvářet velké abscesy a může proniknout i do hlubších vrstev a způsobit celulitidu a zánět blan (vazivového obalu) pokrývajících svaly, tj. fasciitidu.
 • Meningitida, výskyt je sice vzácný, ale může se objevit i zánět mozkových blan.
 • Infekce oka, může postihnout spojivky, rohovku i oční čočku.
 • Endokarditida, která je nejčastější u drogově závislých, kteří si drogy píchají , nebo u pacientů, kteří prodělali chirurgický zákrok na srdci.
 • Septická artritida, většinou po zákroku na kloubu či jeho vážném otevřeném poranění.
 • Osteomyelitida, tj. zánět kostní dřeně
 • Bakterie může nakazit také zvířata

Určení infekce:

K určení serratiové infekce se odebírají vzorky, které se dále kultivují na mikrobiologii.

Je možné využít např. stěry z kůže, krku, močové trubice, tělní tekutiny a výměšky, tj. hlen, moč, sputum, hnis.

Antibiotická terapie infekcí způsobených S. marcescens:

Jelikož může bakterie způsobovat skutečně závažná onemocnění, která mohou pacienta ohrozit na životě, je nutné infekci léčit. V případě serratie je však problém to, že je vysoce rezistentní, tj. odolná proti antibiotikům. To velmi ztěžuje léčbu.

Bakterie může být přirozeně rezistentní na některé typy antibiotik + se v průběhu let se u bakterie vyvinula další rezistence. V současnosti se objevují kmeny, které jsou rezistentní na jedno i více antibiotik, a to na:

 • beta laktamová antibiotika, tj. např. penicilinu, cefalosporinům či karbapemenům
 • aminoglykosidům, tj. gentamicinu
 • fluoronicholonům, např. ciprofloxacinu

Je proto důležité při záchytu této bakterie u pacienta provést i citlivost na antibiotika, aby dle toho mohla být nasazena správná léčba.

Mnohdy je nutné používat i více druhů antibiotik najednou.

I přes dnešní pokroky v medicíně se setkáváme s tím, že této infekci pacienti podlehnou. Což je logické, neboť se projeví hlavně u již nějak oslabených jedinců.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here