Domů Nemoci Psychické nemoci Sociopat

Sociopat

S velkou oblibou užíváme slova psychopat a sociopat, aniž bychom se nějak hlouběji pozastavovali. Jde prostě o lidi, kteří svým chováním značně vybočují z řady. Nejde přímo o blázny a i když se to nezdá, v případě sociopatů není jejich duše nemocná.

Definice sociopatie

Sociopatie je poruchou osobnosti, což zapříčiňuje abnormální chování určitého jedince vůči okolnímu prostředí. Jde obvykle o špatné vztahy, které jsou způsobeny např. nepřizpůsobivostí, zbavování se zodpovědnosti a svalování své viny na okolí. Tento vztah je často způsoben vnějšími vlivy, kdy dotyčný odmítá sociální normy. První známky takového chování se objevují již v 15 letech. Obecně však není pro společnost nebezpečný. Tedy, na rozdíl od psychopata, člověka, který nějakým způsobem překročil linii morálního chování ve společnosti. Jde o člověka duševně nemocného. Tito lidé se často stávají vrahy, ale kromě toho jsou to i manipulátoři, násilníci, pedofilové a různí maniaci. Psychopati nebezpeční společnosti rozhodně jsou. Lidé s touto nemocí se již narodí a první příznaky tohoto chování se projevují již v raném věku. Kdysi se této diagnóze říkalo morální šílenství.

Kdo jsou sociopati?

Úplně předpisovým vzorem sociopata je kupříkladu Sherlock Holmes, Dexter nebo Dr. House. Jde totiž o osoby divné, bizarní, neschopné se zařadit a pociťovat to, čemu říkáme běžný život. Sociopati postrádají empatii a schopnost vcítit se do něčí kůže a pochopit, jak se cítí. Bere však na druhé lidi ohledy. Je tomu tak proto, aby je mohl využívat ku svému prospěchu. Pravdou však také je, že práva druhého často přehlíží, porušuje stanovené hranice, přičemž vyžaduje naprostou loajálnost, oddanost i izolaci od jiných. Zároveň rovněž vyžaduje i notný kus nezávislosti a volnosti. Jsou to skvělí manipulátoři a ohromí i v posteli.

Jak se sociopatické chování projevuje

Sociopati jsou povrchní, sobečtí, vůdčí, panovační a manipulativní. Nikdy neuznává práva jiných, jen to své chování vidí, jako jediné přípustné. Na první pohled jde o velice okouzlující lidi. V reálu jsou však uvnitř nepřátelští, despotičtí a jiné lidi vidí pouze, jako nástroj. které může použít. Rádi své oběti ponižují. Jde o velice dominantní lidi a hlavně velcí sobci. Dělají si často nárok na věci, které jim nenáleží. Jsou velice chladní, bezcitní, hodně věcí si namlouvají, lžou, a to někdy až tak, že si sami uvěří. Díky tomu jsou potom schopni projít i detektorem lži. Je marné po nich chtít, aby svého jednání litovali, styděli se anebo pociťovali vinu. Ve svém nitru mají usazený věčný vztek. Nemají přátele, ale pouze oběti a spolupachatele, kteří nakonec skončí jako oběti. Jsou to lidé bez soucitu. Žijí vždy tak trochu na hraně. Často vybuchují, nadávají, jsou agresivní, užívají fyzické tresty, mají sklon hazardu a jsou často i promiskuitní. Chvály se od nich nedočkáte, stejně jako lásky nebo vděku. Již od puberty se sociopati potýkají ses problémy s chováním, nedostatkem realistických plánů, špatnou pracovní morálkou, měněním postojů pro svou ochranu.

3 KOMENTÁŘE

  1. Nejsem odborník, ale pokud můj partner má všechny tyto příznaky a život s ním je velmi smutný… Chtěl bych mu pomoci… Několikrát jsem navrhl, ať navštíví lékaře… Výsledkem je, že „chorej na hlavu“ jsem já a ať se starám o sebe… Co dělat???

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here