Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Spánková apnoe

Spánková apnoe

Spánková apnoe patří mezi poruchy spánku, a zároveň do skupiny onemocnění dýchacích cest. Projevuje se zástavou dechu, a tím sníženou zásobou kyslíku při spánku. Následkem spánkové apnoe dochází k zástavám dechu až desetkrát za hodinu. Onemocnění postihuje dospělé i děti, muže i ženy, nejvíce rizikovou skupinu představují muži po 40. roce věku.

Druhy spánkové apnoe

V závislosti na příčinách se rozlišují tři typy spánkové apnoe. Nejčastější typ, který postihuje 9 z 10 pacientů, přitom představuje obstrukční spánková apnoe, jejíž příčinou je zvolnění měkké tkáně v zadní části krku blokující průchod vzduchu. Druhý typ, centrální spánková apnoe, je způsoben přerušením nervových signálů, které vysílá mozek do svalů hrudníku, a lze je charakterizovat poškozením dechového centra. Třetí, smíšený typ, je způsoben kombinací obou předchozích typů.

Příznaky a rizika spánkové apnoe

Spánková apnoe se projevuje opakovanými zástavami dechu během spánku. Pacienti celkově neklidně spí, mění často polohy při spánku, hlasitě chrápou a jejich kvalita spánku je snižována apnotickými pauzami, v důsledku nichž může zůstat tělo bez kyslíku po dobu 10 až 20 vteřin. Četnost těchto pauz může dosahovat až 10 případů za minutu. Nejčastějším důsledkem je pak snížená kvalita spánku, která mívá za následek celkovou únavu, poruchy koncentrace a myšlení. Pro člověka, který touto nemocí chybí, může být rizikové řízení motorových vozidel. Dalším rizikem je, že časté a dlouhé apnotické pauzy mohou způsobit poškození mozku, anebo srdečního onemocnění v pozdějším věku. Spánková apnoe nesnižuje kvalitu spánku pouze apnotiků, ale také jejich partnerů, kteří s nimi sdílejí společné lůžko.

Spánková apnoe u dětí

Jak bylo uvedeno výše, spánková apnoe postihuje také děti, a to nejčastěji ty, které se narodily předčasně, a nemají ještě plně vyvinutý mozek, nervový systém a dýchací svaly. Děti při apnotických pauzách modrají. U starších dětí pak mohou způsobovat toto onemocnění zvětšené nosohltanové mandle, které mohou vést k blokaci dýchacích cest při spánku. Tyto děti pak v noci velmi neklidně spí. Mezi další možné příčiny patří také křeče, poranění míchy, nebo spolknutí či vdechnutí cizího předmětu. V případě posledního případu se pak dítě dusí a není schopné vydat ze sebe žádné zvuky.

Léčba a její možnosti

Léčba spánkové apnoe se odvíjí od typu a příčiny onemocnění, stejně jako od věku pacientů. Nedonošeným dětem se podává lék na podporu dýchání – teofylin. U dětí, které trápí zvětšené nosohltanové mandle nebo deformace dýchacích cest, představuje účinné řešení operace. Další možnost spočívá v předepsání užívání speciálního monitoru, který během spánku (případně i delší jízdy autem) zaznamenává průběh dýchání dítěte a na případnou zástavu dechu upozorní pečující osobu alarmem. Pokud k této zástavě dojde, je třeba s dítětem zatřást, aby došlo k obnovení potřebných funkcí. V případě, že se nedaří dítě probrat, je nutno volat pohotovost a zahájit kardiopulmonální resuscitaci. U dospělých se rovněž využívá několika způsobů léčby, mezi nimi použití ústního aparátu, zdravotní pomůcky pro podporu rovnoměrnějšího dýchání, a to konkrétně udržováním spodní čelisti v uvolněné poloze a posunováním jazyka od zadní části dýchacích cest. Další z možností představuje používání masek, například přístroje CPAP, které udržují dýchací cesty během spánku otevřené. V závažnějších případech bývá nutné přistoupit k operativnímu řešení.

Syndrom náhlého úmrtí kojence

Spánková apnoe je příbuzným onemocněním se syndromem náhlého úmrtí kojence (SIDS), který v důsledku náhlé neočekávané zástavy dechu může způsobit smrt dítěte. Nejvíce ohrožené tímto syndromem jsou děti do 1 roku života. Přesné příčiny SIDS nejsou známy.

Prevence spánkové apnoe

Vedle obecných zásad zdravého životního stylu (mezi rizikové faktory patří například obezita, kouření, užívání alkoholu, prášků na spaní, atd.) je účinným opatřením také vhodná poloha při spánku – na boku, anebo použití speciálního polštáře, který udržuje krk a páteř v poloze, která podporuje správné dýchání během spánku.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here