Domů Nemoci Léky Spironolakton

Spironolakton

Pod poněkud komplikovaným názvem Spironolakton se skrývá lék, který je známý již spoustu let, ale nyní našel nového využití. 

Indikace

Lék se užívá k léčbě chronického srdečního selhání ve fázi NYHAIII-IV jako přídatná léčba k obvyklé terapii. Dále se tento lék užívá i u otoků, jež způsobila nefróza. Užívá se tam, ke je léčba otoků neúčinná anebo tu existuje podezření na hyperaldosterismus. Dále se užívá u otoků a vody v břiše, čili ascitu, které vznikly dekompezací jaterní cirhózy, portální hypertenze a u dalších chorob jater. Lék se užívá obzvláště tam, kde je jiná léčba neúčinná a zvláště tehdy, když je podezření na hyperaldosterismus. 

Užívá se i jako přídatná léčba vysokého krevního tlaku. A pak také u primární hyperaldosteronismu

Kontraindikace

Lék nesmí užívat ti s přecitlivělostí na jakoukoliv látku obsaženou v léku. Nesmí jej užívat ani lidé s hyperkalémií, hyponatrémií, Addisonovou krizí, porfyrií, u kreatininu clearance nižších pod 30 ml/min. Nesmí se užívat ani u akutního a chronického renálního selhání. 

Zvláštní upozornění

Během léčby tímto lékem je zapotřebí pravidelně kontrolovat elektrolyty a funkci ledvin. Léky vyvolávají totiž hyperkalémii a na to je nutné dát velký pozor. Riziko vzniku navíc stoupá s věkem a užíváním dalších léků, k nimž patří kupříkladu ACE inhibitory, blokátory angiotezinu II a další diuretika. Tam je proto zapotřebí kontrolovat draslík v krvi. V jiném případě může být až smrtelná. Hrozí chronické srdeční selhání. Nutno je u tohoto léku snížit přísun draslíku i soli. 

  • U jaterní cirhózy hrozí se Spironolaktonem hypochloremická metabolická acidóza a to i v tom případě, že jeho ledviny fungují tak, jak by měly. 
  • Zvláštní pozornosti je nutné u cukrovkářů. Zvýšené pozornosti je tam, kde je v břichu hromadící se voda.
  • U peptického vředu může narušit hojení vředů. 
  • U pokusných zvířat způsobil růst nádorů. Může to být způsobeno hormonálními změnami. 

Interakce

  • Spolu s jinými diuretiky hrozí užívajícímu pro změnu hypokalemie
  • Spironolakton snižuje účinky noradrenalinu. A naopak zvyšuje účinek svalových relaxancií. Ovlivňuje i účinek léků na vysoký krevní tlak. Snižuje účinky warfarinu. Zpomaluje s kyselinou acetylsalicylovou účinek nesteroidních antirevmatik. Snižuje účinek digoxinu. 
  • Lék se nesmí užívat v průběhu těhotenství a kojení.
  • Lék ovlivńuje schopnost řízení motorových vozidel i obsluhu strojů. 

Nežádoucí účinky

K nejčastějším i nejvíce nebezpečným nežádoucím účinkům patří vysoká hladina draslíku. U pacientů s jaterní cirhózou se objevuje často i hyperchloremická acidóza. Může se objevit i hyponatremie a dehydratace. Pacienti s renálním selháním se mohou dočkat zhoršené funkce ledvin. Neobvyklá není ani zvýšená hladina kreatininu, pokud se ale objeví, léčba tímto lékem musí být okamžitě ukončena. Během léčby může klesat i hladina urátu. Dále se objevuje i zmatenost, bolest hlavy a apatie. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here