Domů Nemoci Srdeční arytmie

Srdeční arytmie

Srdce je nejdůležitější sval v lidském těle – jako pumpa přečerpává krev bohatou na kyslík a ženě ji cévami k orgánům, které by bez ní nemohly fungovat. Na rozdíl od všech ostatních svalů má však srdce vlastní centrum řízení a není proto závislé na činnosti mozku. Srdeční akci řídí speciální buňky, umístěné ve shlucích na několika místech srdce. Souborně jim říkáme převodní systém srdeční. Tento systém určuje rychlost srdečního tepu, která v klidu činí přibližně 70 tepů za minutu. Převodní systém však může být poškozen a tím vznikají poruchy srdečního rytmu neboli arytmie.

Příčiny srdeční arytmie

Činnost srdce je řízena tzv. převodním systémem srdečním. Jedná se o specializované buňky myokardu, které mají autonomní schopnost vytvářet elektrické vzruchy a vést je po celém srdci. Tyto vzruchy slouží jako signály, které říkají, kdy a jak se má srdce stahovat. Při správné funkci převodního systému se srdce kontrahuje přibližně 70krát do minuty, při zvýšené tělesné námaze stoupá srdeční akce až nad 100 tepů za minutu. Poškození tohoto automatického systému vede k chybné tvorbě vzruchů nebo k poruše jejich šíření po srdečním svalu – vznikají poruchy srdečního rytmu neboli srdeční arytmie. Arytmie často vzniká při poškození srdeční svaloviny hypoxií (nedostatek kyslíku) a ischémií (odumírání buněk v důsledku hypoxie). Příčinou může být i zánět srdečního svalu a jeho následné zjizvení. Poruchy rytmu nejsou vzácné ani u vrozených anatomických vad srdce. Kromě poškození samotné srdeční svaloviny může arytmie vyvolat i požití některých léků, alkoholu a dalších návykových látek a změny hladin hormonů či pokles obsahu důležitých iontů v krvi (např. nedostatek draslíku).

Typy srdečních arytmií

Arytmie dělíme jednak podle změny rychlosti srdeční akce na tachyarytmie (zrychlení tepu nad 100/ min v klidu) a bradyarytmie (zpomalení tepu pod 60/min). U obou typů arytmií se může současně vyskytnout i nepravidelnost srdeční akce. Nepravidelná srdeční frekvence se může přechodně objevit i u zcela zdravého člověka, aniž by si toho byl dotyčný vědom. Stejně tak i tachykardie či bradykardie může být přechodnou záležitostí a nemusí nic znamenat. Poruchy srdečního rytmu ve smyslu zvýšení či snížení srdeční frekvence jsou ale naopak závažné u osob, které již mají nějakým způsobem srdce nemocné či poškozené.

Srdeční arytmie dále dělíme podle místa, kde v převodním systému vznikají, na sinusové, supraventrikulární a komorové. Vedle toho se ještě zvlášť vyčleňují specifické typy arytmií, jako jsou extrasystoly, fibrilace síní či flutter síní. Termín extrasystola označuje předčasné stahy srdeční svaloviny, které jsou vyvolány jinde než v tzv. SA uzlu, což je místo, odkud je normálně řízen začátek všech stahů srdce. Při fibrilaci síní dochází ke kroužení vzruchu v síních a signál se tak nešíří dál – síně srdce se rychle chvějí, ale nestahují. Fibrilace jsou velmi častou arytmií, jejíž komplikací mohou být nebezpečné cévní embolie. Flutter síní je jev, kdy se síně stahují rychlostí až 300krát za minutu, ale převod tak rychlé frekvence není možný do oblasti komor.

Příznaky bradykardie a tachykardie

Při bradykardii, kdy je srdeční frekvence nízká, srdce nepřečerpává dostatek krve a orgány proto trpí akutním nedostatkem kyslíku, na což je citlivý především mozek. Příznaky bradykardie jsou:

  • závratě, točení hlavy, mdloby
  • klidová i zátěžová dušnost, únava při zvýšené zátěži, slabost
  • při náhlém zpomalení srdečního rytmu či při jeho zástavě na více jak 3 sekundy – ztráta vědomí
  • při zástavě srdce nehmatný pulz, postižený nedýchá, je bledý

Naopak největším problémem při tachykardii je, že se srdce stahuje příliš rychle a nestíhá adekvátně nasávat a vypuzovat potřebné množství krve do oběhu. Zvýšenou činností se srdce navíc rychle unavuje. Mezi příznaky tachykardie patří:

  • palpitace – bušení srdce
  • pocit občasného vynechání srdce, záchvatovité bušení, nepravidelnost tepu
  • dušnost, pocit krátkého dechu
  • pocity tísně a tlaku či (pálivé) bolesti na hrudi
  • únava, slabost, mdloby

Při obou typech srdečních arytmií může dojít k zástavě srdečního oběhu, a proto je nutné vždy postiženému poskytnout okamžitou první pomoc.

Léčebné možnosti arytmií

Pacientům, u nichž byla diagnostikována některá forma srdeční arytmie, se předepisují antiarytmika – léky, které upravují srdeční rytmus. Je jich velké množství a výběr proto vždy záleží na ošetřujícím lékaři. U bradyarytmií může být pacientům pod kůži voperován kardiostimulátor (laicky „budík“), který hlídá srdeční rytmus a v případě potřeby upravuje činnost srdce pomocí elektrických výbojek. Další možností úpravy srdečního rytmu je defibrilace (v případě fibrilace komor) či kardioverze (v případě arytmií lokalizovaných jinde, než v komorách). Princip obou zákroků je stejný – pomocí speciálního přístroje se za krátkodobé anestezie pacienta provede elektrický výboj, který vyruší veškerou chaotickou činnost srdce a dá tak srdečnímu rytmu šanci se „vzpamatovat“ a naběhnout na normální frekvenci.

Zdroj obrázku: otevřená srdce

1 komentář

  1. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, poslední dobou je mi neustále špatně, točí se mi hlava, mám závratě. Byla jsem na vyšetření, zjistili mi vysoký krevní tlak a nasadili prášky. Ani však po nich mi není o moc lépe. Tady jsem se dočetla, co je to bradyarytmie a i příznaky by odpovídaly, akorát, že nemám bušení srdce, ale již dost dlouho mě na levé straně bolí. Minulý týden i dělali i EKG. Je možné, že i přes to by mi nemohli zjistit tuto příčinu? Moc děkuji za odpověď. Irena

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here