Domů Nemoci Příznaky Stacionární nález

Stacionární nález

Lékařský nález je důležitým dokumentem, který je součástí celého chorobopisu nemocného. Jde o kolektivní fyzické a psychologické zhodnocení stavu nemocného, které lékař vyšetřil. Skládá se z různých vyšetření, které vedou k vystavení konečného klinického nálezu. Získání nálezu je jedním z hlavních povinností lékaře.

Pokud je to nutné, mohou být použity i různé diagnostické testy, vyšetření a lékař k tomu může použít i různé přístroje a pomůcky. Vše se odvíjí od dané řešené situace, anamnézy i diagnózy pacienta.

Lékařské nálezy mohou být děleny:

na klinické, laboratorní anebo molekulární

Podle povahy zjištění může jít o nález:

  • klinický – tedy takový, který souvisí s vývojem zdravotních příznaků pacienta
  • fyziologický – tedy zcela bez nálezu, potvrzuje zdraví pacienta
  • patologický nebo histopatologický – pokud nález souvisí s poškozením způsobeným onemocněním

Co je objektivní nález

Objektivní nález představuje souhrn nálezů, které lékař zjistí o pacientovi při fyzikálním vyšetření. Nález obsahuje informace o váze, výšce, krevním tlaku, poslechu, případně i EKG nálezu, který lékař v rámci vyšetření udělal. Součástí tohoto nálezu jsou i subjektivní potíže uváděné pacientem, které lékař zjistil během anamnézy. Tento nález pomáhá ke stanovení diagnózy.

Co je stacionární nález

Někdy se však můžete střetnout i s pojmem stacionární nález. O co se jedná?

Pod pojmem stacionární nález nehledejte nic převratného. Ve skutečnosti se jedná o stálý, ustálený a nikterak se nepohybující nález, který se v průběhu času nikterak nezměnil. To je de facto vše, co pod tímto pojmem hledat.

Stacionární nález představuje stav, kdy člověk má nějakou diagnózu, která se může měnit, čili zlepšovat, nebo zhoršovat, může se případně i uzdravit, ale k ničemu takovému nedochází, avšak nález zůstává neměnný, stejný, tedy stacionární. V případě prekanceróz anebo ohrožení rakovinou je takovýto nález vždy lepší, než jakékoliv zhoršení. Stacionární nález je svým způsobem dobrou zprávou i u srdečních a dalších onemocnění. Pokud toto označení však najdete po snaze stav zlepšit, nález zas až tak pozitivní není, protože představuje de facto konstatování, že léčba nebyla úspěšná. Je sice dobře, že nedošlo ke zhoršení, ale očekávalo se zlepšení.

K čemu jsou lékařské nálezy?

Nálezy dokumentují stav nemocného v průběhu času. Umožňují lékařům srovnávat i informovat. Mohou se použít k žádosti o invalidní důchod. V takovém případě pak lékař vyplňuje speciální tiskopis, jemuž se říká “Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení”. Tiskopis slouží jak pro cílené, tak i komplexní vyšetření. Podle tohoto nálezu je pak na ČSSZ posuzován stav nemocného. A na tomto podkladě je pak uznán, nebo neuznán invalidní důchod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here