Domů Nemoci Ostatní Staniční sestra

Staniční sestra

Každá nemocnice je nějak strukturovaná. Nemocnici vede ředitel spolu se svým managementem. Vedle nich tu je ve vedoucí roli i hlavní sestra. Jednotlivá oddělení pak vede primář. Vrchní sestry a staniční sestry pak dohlíží na zdravotní sestry, ošetřovatele a sanitáře. 

Kdo je staniční sestra

Staniční sestra vede oddělení. Je přímo podřízeným pracovníkem vrchní sestře. Je to vlastně taková manažerka. Před lety ji mohla zastávat pouze sestra s dlouholetou praxí a zkušenostmi. Dnes je tomu však trochu jinak. Staniční sestra musí splňovat jiné podmínky. Důležité je, aby měla manažerské myšlení, měla základní znalosti ošetřovatelského managementu. Může pracovat do té doby na jiném oddělení. Jsou u ní důležité sociologické a psychologické předpoklady (kolektivní orientaci, univerzalismus a emocionální neutralitu). Taková osoba preferuje zájmy a potřeby pacienta před svými vlastními. Staniční sestra musí být odolná vůči napětí a stresu. Musí zvládat i své emoce, které by měla mít pod kontrolou. Pozor, to však neznamená, že by měla být bez emocí. 

Náplň práce

Staniční sestra vedle managementu vykonává vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, organizační a řídící činnost. Vede celý ošetřovatelský tým, do něhož patří zdravotní sestry, zdravotní asistenci, ošetřovatelky a sanitáři. Jejím úkolem je dohlížení na správný chod oddělení, kontrolu činnosti zdravotnického personálu a organizace práce. Určuje, co je důležité v ošetřovatelském procesu, dbá na správnou realizaci a kontroluje ošetřovatelskou dokumentaci. Dohlíží na dodržování platných standardů zdravotního zařízení, na dodržování hygienicko-epidemiologického opatření a na čistotu oddělení. Musí také hlásit speciální události, čili pády pacientů, vznik dekubitů a nozokomiální nákazy. Velmi důležitou pracovní náplní je i kontrola funkčnosti přístrojů, pomůcek a zařízení na oddělení. Pokud jsou porouchané, stará se o zajištění jejich opravy. Každý měsíc provádí inventuru. Spolu s vrchní sestrou se snaží vytvořit ty nejlepší pracovní podmínky pro personál. A v neposlední řadě dbají na dodržování bezpečnostních předpisů a hlavně používání ochranných pomůcek. 

Staniční sestra a vzdělání

Ze střední zdravotnické školy vychází zdravotnický asistent s maturitou. Všeobecná sestra vyžaduje ještě alespoň rok studia na Vysoké škole. Tři roky studia na Vysoké škole sestru promění v diplomovanou. Pak už jsou sestry schopné samostatné práce. Magisterské studium ošetřovatelství je na dva roky. Po zvládnutí zkoušek je dotyčný Mgr. Ani tehdy však zdravotník nemá hotovo. Jeho vzdělávání je totiž celoživotní. Stále by měly absolvovat kurzy, odborné stáže, školení, konference, kongresy a dále je potřebné i samostatné studium literatury. Nutná je i publikační, pedagogická, vědecká činnost.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here