Domů Nemoci Vnitřní orgány Steatóza jater

Steatóza jater

Steatóza jater, též ztučnění jater, je metabolické onemocnění  jaterní tkáně, které se projevuje hromaděním tukových částic v játrech s rizikem závažného narušení funkce a nevratného poškození tohoto orgánu. Jaké jsou příčiny a příznaky jaterní steatózy? Jakým způsobem se onemocnění léčí a jak lze jeho výskytu předejít?

Steatóza jater
Steatóza jater

Příčiny a rizikové faktory

Nejčastější příčiny jaterní steatózy představují alkoholismus, obezita a dlouhodobé užívání některých léků. Zvýšené riziko rozvoje onemocnění je pak spojeno s těhotenstvím, ale také některými onemocněními (například s diabetem), hepatitidou typu B a C a dalšími zdravotními obtížemi, jako je nedostatek bílkovin ve stravě nebo zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Podle příčiny (pokud je známa) rozlišujeme dvě hlavní formy nemoci, a to nealkoholickou a alkoholickou steatózu.

Příznaky a projevy onemocnění

Obecnými příznaky steatózy jater jsou zažívací obtíže, zejména neharmonické vyprazdňování (u pacientů dochází ke střídání období zácpy s obdobími průjmů), dále pak nepříjemné pocity v oblasti břicha (od pocitu tlaku až po bolest), přítomny rovněž mohou být pocity plnosti. Dalším typickým příznakem je dlouhodobě zvýšená únava bez zjevné příčiny. V souvislosti s jaterní steatózou však považujeme za důležité zdůraznit, že příznaky jaterní steatózy jsou z velké části závislé na její příčině. Pokud není onemocnění způsobeno alkoholismem (nealkoholická steatóza), může mít zcela latentní průběh, nemusí se tedy projevovat vůbec.

Naproti tomu alkoholická steatóza bývá spojena s výrazně závažnějšími zdravotními obtížemi. Pacienti trpí žloutenkou a poruchami vědomí, hrozí u nich zvýšené riziko selhání životně důležitých orgánů (srdce a ledvin) a v krajním případě i upadnutí do kómatu. (Těžší formy steatózy jater mohou být rovněž důsledkem Reyova syndromu, metabolického onemocnění, které postihuje děti od kojeneckého věku do 15 let.) Se stejnými příznaky jako alkoholická steatóza je pak spojována těhotenská steatóza.

V případě steatózy jater dochází k výraznému zvětšení tohoto orgánu, a to až na čtyřnásobek původní velikosti.

Léčba

Léčba steatózy jater se odvíjí od příčiny. Jejím základním pilířem je vždy dieta založená na snížení až vynechání tuků ve stravě. Pokud je onemocnění způsobeno nadměrným užíváním alkoholu, je nutná abstinence. Redukcí tuků ve stravě a zahájením abstinence dochází postupně ke zhojení jaterní tkáně a tím ke zlepšení zdravotního stavu pacientů.

V případě těhotenské steatózy si může zdravotní stav pacientky vyžádat i přerušení těhotenství. Součástí léčby může být i medikace – pacientům se podávají hepatoprotektiva (léky chránící jaterní buňky před jejich poškozením).

Prevence

Preventivní opatření proti vzniku jaterní steatózy  vyplývají z výše uvedených rizikových faktorů, základním pilířem veškeré prevence je dodržování obecných zásad zdravé životosprávy – nepřejídat se a nepít nadměrné množství alkoholických nápojů. Pacienti s vysokou hladinou cholesterolu v krvi by měli přizpůsobit svůj životní styl snižování těchto hodnot. (Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem i pro další závažná onemocnění, zejména oběhového ústrojí a srdce.) Pro zvýšení odolnosti vůči virové nákaze způsobující hepatitidu typu B a C je posilování imunitního systému.

Včasná diagnostika a následné zahájení léčby jaterní steatózy je pak prevencí velmi závažného a nenávratného poškození jater v důsledku jaterní cirhózy, při které dochází k přestavbě jaterní tkáně z původní lalůčkovité na uzlovitou. Cirhóza je obtížně léčitelné onemocnění, jediné účinné řešení často představuje transplantace jater.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here