Domů Pacient Stížnost na zubaře

Stížnost na zubaře

Stížnost na zubaře je možná. Nevíte ale, na koho se v případě stížnosti na špatně provedenou práci obrátit? My to víme a povíme vám to. 

Zákon České národní rady č. 220/1991 sb., dává lékařským komorám oprávnění řešit stížnosti na výkon povolání svých členů a ukládat jim disciplinární opatření v případě, že člen komor nevykonává své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. Tak zní vyhláška. Pokud tedy dojde ošetřený k závěru, že při návštěvě zubního lékaře u něj nastal takový případ, který mu ublížil nebo poškodil, má právo podat stížnost. Kam a jak? 

Postup přijetí a jejich řešení těchto stížností upravuje Disciplinární řád České stomatologické komory: 

Pokud chcete podat stížnost na svého zubního lékaře, vězte, že to musí být písemnou formu s uvedeným jménem a kontaktní adresou stěžovatele. Takto napsanou stížnost jsou pak povinny přijmout všechny orgány Komory a zaměstnanci úřadu Komory. Pozor, stížnost nelze podat sněmu a čestným radám Komory!

Co se děje se stížností dále? 

Nejprve podanou stížnost řeší revizní komise místně příslušné Oblastní stomatologické komory, a proto je vhodné, když budete podávat stížnost, podat stížnost přímo jejím členům. Zjistí-li tato revizní komise a následně pak i čestná rada komory, že stížnost byla oprávněná a skutečně došlo k porušení povinnosti, je pak zubnímu lékaři uloženo disciplinární opatření. 

Disciplinární řízení 

Jenže, podle disciplinárního řádu ČSK komora nezná pojem poškozeného, tedy osoby, které byla způsobena škoda. Je to paradox, protože ve většině případů je pacient- stěžovatel přesvědčen z toho, že mu poskytovatel zdravotní péče škodu způsobil. 

Co si z toho vzít? I tehdy, když je v závěru disciplinárního řízení shledáno pochybení lékaře, neznamená to, že je tím automaticky deklarována odpovědnost lékaře za škodu, vzniklou vadným poskytnutím zdravotní péče. Případnou škodu a další náhrady musí potom stěžovatel vymáhat přímo na lékaři. Když však tu škodu ale sám dobrovolně neuzná a nenahradí ji, má poškozený stěžovatel pouze jedinou cestu a tou je soud. Je sice samozřejmé, že revizní komise oblastní komory v rámci šetření stížnosti vede lékaře k tomu, aby oprávněné požadavky stěžovatele nahradil, protože když se tomu tak stane, předejde se zbytečným a nákladným soudním sporům, ale ne vždy se to podaří. Nicméně je fakt, že smírčí působení revizní komise oblastní komory ve velké míře přispívá k výhodnému řešení a ukončení projednávání stížnosti ještě na půdě komory. 

A nutno říci, že v poslední době této zkušenosti pacienti notně využívají a jsou jimi zahlceni. Každý měsíc jim přijde celá řada. A na co si lidé nejčastěji stěžují? Že zubaři neumí příliš dobře česky a že jim nutí příliš drahé výkony. Stížnosti na zubaře dokonce provalili i skutečnosti, že mezi zubaři jsou tací, kteří nemají specializaci, kterou uvádějí na vizitce. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here