Domů Nemoci Ortopedie Syndaktylie, polydaktylie

Syndaktylie, polydaktylie

Syndaktylie a polydaktylie patří k vrozeným vývojovým vadám ruky. Vzniká v období mezi čtvrtým a sedmým týdnem těhotenství. Někdy k tomu dochází v rámci dědičnosti a jindy může vzniknout nově. Co se týká syndaktylie a polydaktylie, jde o dědičnou záležitost. Deformity končetin v těhotenství ponejvíce způsobuje užívání různých léků, zejména sedativ, analgetik a léků k tišení nevolnosti u těhotných nebo cytostatik.

Syndaktylie

Syndaktylie je jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad. Postihnout může horní i dolní končetiny. Dědičná je až ze 40%. Zcela reálná je kombinace i s jinými mnohem vzácnějšími vadami. Syndaktylie je srůst prstů, a to především třetího meziprstí, kdy je spojeno s druhým nebo čtvrtým. Podle délky spojení prstů je syndaktylie rozlišována na kompletní a nekompletní. To znamená, kdy prsty jsou srostlé po celé délce anebo jen z nějaké části. Podle toho, jak jsou mezi sebou prsty spojeny, je možno vadu rozlišit na jednoduchou anebo komplexní, kdy jsou srostlé k sobě nejen měkké tkáně, ale i kosti, klouby a chrupavky.

Jaké je řešení pro syndaktylii?

Syndaktylii je nutno vyřešit nejpozději do tří let, obvykle k tomu dochází v období 8 měsíců až tří let. Pak totiž hrozí nebezpečí, že by srostlé prsty mohly ovlivnit správnou funkci dalších prstů. Někdy se stav neobejde bez několika operací. Co se týká nohy, oddělují se jen výjimečně, a to z kosmetických důvodů.

Polydaktylie

Polydaktylie je další velmi častou vrozenou vývojovou vadou, která vzniká v tom samém vývojovém období. Záznamy uvádějí, že se objevuje u jednoho ze tří tisíc novorozenců. Jde o poruchu spojenou s evoluční fází čtyřnožců, kdy se pří přeměně ploutví v končetiny nevyvinulo pouze pět prstů, ale o nějaký prst více. Větší počet se přitom může objevit nejen na rukách, ale i na nohách. Problém často bývá odhalen ještě před narozením. Projevů může být hned několik. Může dojít k nadpočetnému počtu prstů, zdvojení palce, zdvojení druhého, třetího nebo čtvrtého prstu anebo zdvojení malíčku. Nejběžněji dochází k tomu, že se dítě narodí s šesti prsty.

Jaké je polydaktylie řešena?

Polydaktylie je spojena s odstraněním nadbytečného prstu, který se jeví jako méněcenný. Pokud se dítě narodí jen s malými výběžky bez kostí, může je hned na místě po porodu odstranit porodník anebo pediatr. Pokud jsou ve výrůstcích již kosti, svaly a šlachy, anebo jde o hotové prsty, jde o komplikovanější řešení. Zde je zapotřebí většího chirurgického zásahu, kterému by se měl věnovat plastický chirurg anebo chirurg specializovaný na chirurgii ruky. U operace dochází k odstranění nadbytečného prstu anebo plastického spojení dvou prstů do jednoho. Části, které byly odstraněny, je možno užít do modelace jiného nedovyvinutého prstu. Šlachy jsou pak užity ke zpevnění původního prstu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here