Domů Nemoci Anatomie člověka Tenké střevo

Tenké střevo

Tenké střevo je životně důležitým orgánem trávicí soustavy, jehož funkcí je zajištění konečné fáze trávení a vstřebávání vody, základních  živin a dalších důležitých látek, které organismus získává z potravy. Povrch jeho sliznice je tvořen klky – výběžky usnadňujícími vstřebávání. Zánětlivá onemocnění tenkého střeva mohou vážně narušit tuto funkci, což velmi nepříznivě ovlivňuje celkový zdravotní stav pacientů.   

Orgán trávicí soustavy

Tenké střevo je součástí trávicí trubice, která se nachází v oblasti mezi žaludkem a tlustým střevem. Délka tenkého střeva dospělého člověka se pohybuje v rozmezí od 3 do 5 metrů. Tenké střevo se skládá ze tří částí, dvanáctníku, lačníku a kyčelníku, které na sebe přímo navazují. Mezi nejčastější onemocnění tenkého střeva patří zánětlivá onemocnění střev.

tenké střevo

Zánětlivá onemocnění střev

Do kategorie zánětlivých onemocnění střev patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicí trubice, které může postihnout kteroukoli z jejích částí, nejčastěji však postihuje právě oblast tenkého střeva. Mezi typické příznaky patří časté průjmy, bolesti břicha, úbytek na fáze a únava. K těmto příznakům se pak přidávají další, například kožní problémy nebo onemocnění očí. Děti jsou pak ohroženy opožděným vývojem. Crohnova nemoc zároveň patří do skupiny autoimunitních onemocnění, a proto se léčí podáváním imunosupresiv (zejména kortikosteroidů). Další součástí terapie je dieta. Crohnovu nemoc nelze vyléčit, pouze mírnit její projevy. Podobné projevy jako Crohnova nemoc má také ulcerózní kolitida, zánětlivé onemocnění střev, které se však omezuje pouze na oblast tlustého střeva a konečníku.

Autoimunitní onemocnění: celiakie

Dalším autoimunitním onemocněním, které postihuje tenké střevo, je celiakie, nemoc vzniklá v důsledku alergie organismu na lepek. U pacientů trpících celiakií dochází k postupnému zmenšování povrchu tenkého střeva, což snižuje schopnost organismu využívat živiny z potravy. V důsledku toho pacienti hubnou a trpí nadměrnou únavou. Mezi další příznaky celiakie patří časté průjmy. Léčba celiakie, která je celoživotním onemocněním, spočívá v dodržování diety – ve vynechání potravin s obsahem lepku. Předtím je ale třeba, aby došlo ke zhojení poškozené sliznice tenkého střeva, na počátku léčby je proto tato dieta ještě přísnější a zahrnuje vynechání celé řady dalších potravin, zejména pak těch s obsahem laktózy. Po zhojení sliznic pak dodržují celiaci podobný dietní režim jako pacienti trpící alergií na lepek.  Včasná diagnóza a zahájení léčby jsou mimořádně důležité u dětí  ve vývinu ohrožených rizikem opožděného růstu.

Nádory tenkého střeva

Nejzávažnější skupinu onemocnění tenkého střeva představují onkologická onemocnění.  Nádory tenkého střeva jsou však poměrně vzácné, představují přibližně 1,5% všech nádorovitých onemocnění zažívacího ústrojí, která se vyskytují v populaci. Mezi typické příznaky jejich výskytu patří neprůchodnost střev a krvácení. Stejně jako ostatní druhy nádorů se nádory tenkého střeva dělí na nezhoubné a zhoubné. Léčba zhoubných nádorů (adenokarcinomů, sarkomů a karcinoidů) spočívá v odstranění postižené části střeva a následné chemoterapii. Léčba nezhoubných nádorů se odvíjí od jejich velikosti, menší nezhoubné nádory, které nepůsobí pacientům žádné obtíže (většinou jsou odhaleny náhodně), není nutné odstraňovat, velké nádory se odstraňují.

Prevence

Skutečnost, že onemocnění tenkého střeva mají mnoho různých příčin (nehledě na to, že přesné příčiny celé řady z nich nejsou přesně známy) velmi ztěžuje možnosti prevence. Pacientům lze doporučit pouze dodržování obecných zásad zdravé životosprávy a nepodceňování příznaků nádorovitých nebo jiných střevních onemocnění, včasné zahájení léčby zvyšuje její úspěšnost. V případě celoživotních onemocnění, která nelze vyléčit, pak včasná léčba zvyšuje standard života pacientů.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here