Domů Nemoci Anatomie člověka Topografická místa na zádech

Topografická místa na zádech

Topografická místaPři studiu anatomie nesmíme zapomínat na topografická místa, která jsou velmi důležitá zejména z klinického hlediska. V případě zad jsou topografická místa důležitá zejména proto, že bývají častým místem výhřezu kýl (hernií) a je proto důležité je znát a vědět kde se nachází. Kromě toho jsou tato místa významná pro chirurga nebo praktického lékaře za účelem provádění vyšetření. Na zádech nacházíme 3 hlavní topografická místa, a to trigonum auscultationis, trigonum lumbale inferius (Petiti) a trigonum lumbale superius (Grynfeltti). Níže přinášíme jejich popis, včetně ohraničení a vyobrazení.

Trigonum auscultationis

Trigonum auscultationis se nachází na zádech mezi šestým a sedmým žebrem je významné tím, že se sem při protrakci lopatek (čehož ideálně dosáhneme při předklonu a zkřížení rukou na prsou) promítá hrot dolního laloku plíce, což lékaři umožňuje přiložení fonendoskopu a poslech ozev v dutině hrudní při diagnostice plicních onemocnění či onemocnění dýchacích cest.

Ohraničení trigonum auscultationis

Trigonum auscultations kraniálně ohraničuje musculus trapezius, kaudálně pak musculus latissimus dorsi a laterálně margo medialis scapulae. Dno tvoří musculus rhomboideus major.

Trigonum auscultationis

Zdroj obrázku: Wikipedia.org

Trigonum lumbale inferius (Petiti)

Toto topografické místo se nachází nad hřebenem pánevní kosti (crista iliaca). Je významné především jako místo, kudy prochází z dutiny břišní dolní bederní kýly. Z celkového počtu bederních kýl prochází přes toto topografické místo 5% kýl.

Ohraničení trigonum lumbale inferius

Kaudálně je trigonum lumbale inferius ohraničeno crista iliaca kosti pánevní, mediální ohraničení tvoří m. latissimus dorsi, laterální ohraničení pak m.obliquus externus abdominis a dno tvoří m.obliquus internus abdominis.

 

Trigonum lumbale inferius
Trigonum lumbale inferius

Zdroj obrázku: Meduniver.com

Trigonum lumbale superius (Grynfeltti seu Lesshafti)

Toto topografické místo je místem prostupu horních bederních kýl (95% všech bederních kýl). Kromě toho zde vystupují n.iliohypogastricus a nervus a vasa subcostalia. V některé literatuře se toto topografické místo označuje jako tetragonum Krausei (to v případě, kdy jeho kraniolaterální ohraničení představuje dvanácté žebro).

Ohraničení trigonum lumbale superius

Trigonum lumbale superius je kraniálně ohraničeno m.serratus posterior inferior, mediálně pak m.iliocostalis lumborum, laterálně m.obliquus internus abdominis. Jeho dno tvoří aponeuróza m.transversus abdominis a strop pak m.latissimus dorsi.

 

Trigonum lumbale superius
Trigonum lumbale superius

Zdroj obrázku: Sobottův anatomický atlas

 

 

 

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here