Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Tracheomalacie

Tracheomalacie

Tracheomalacie je onemocnění, které je spojené se zvýšenou měkkostí (poddajností) chrupavek, které tvoří tracheu (průdušnici), nebo jejich chybění a nahrazení membránou.

Trachea je část dýchacích cest. Navazuje na hrtan a její začátek je v úrovní šestého krčního obratle. Prochází do hrudníku a končí rozdvojením (bifurcatio tracheae) v oblasti čtvrtého až pátého hrudního obratle. V rozdvojení vznikají průdušky (dva bronchy).

Trachea je složená z 15 až 20 chrupavek, které mají tvar podkovy. Otvor je směrem k zádům. Chrupavky jsou spojené vazy a zadní stěna je tvořená vazivem, které obsahuje kolagenní, elastická vlákna a hladkou svalovinu. 

Při dýchaní se průsvit trachey nemění, zůstává otevřená. V případě tracheomalacie je situace jiná. Měkké chrupavky nebo membrána kolabují při výdechu nebo při kašli. Tento kolaps může vést i k udušení. 

Příčiny vzniku tracheomalácie:

Tracheomalácie může být vrozená nebo získaná. 

V případě vrozené formy se jedná o geneticky podmíněný stav

Pokud hovoříme o získané tracheomalácii, můžeme zmínit nejčastější příčiny, proč dochází k poškození chrupavek v trachey:

  • Trauma průdušnice
  • Chronické infekce v oblasti trachey 
  • Dlouhodobá intubace 
  • Vysokodávková kortikoterapie
  • Porucha prokrvení
  • Chronická onemocnění plic
  • Nádorová onemocnění v oblasti krku a trachay
  • Struma 
  • Jícnový reflux, kdy může docházet k vdechnutí obsahu z žaludku

Příznaky tracheomalácie:

Při výdechu, kdy se mění tlak v průdušnici, dochází k jejímu zúžení, popř. k úplnému kolapsu. Pacienti pociťují dušnost, při výdechu je přítomen chrčivý či hvízdavý zvuk atd. Pokud dojde k úplnému kolapsu, uzavření průdušnice, je pacient ohrožen udušením. Mohou mít také problémy s polykáním či častější infekce dýchacích cest.

Diagnostikování tracheomalácie:

Tracheomalácii je možné diagnostikovat s využitím zobrazovacích metod. Volí se například CT či magnetická rezonance. Další možností je bronchoskopie, kdy se pomocí endoskopu nahlédne do dýchacích cest. Lékař pak může pacienta vyzvat k nádechu a výdechu a vidí, zda dochází ke zúžení průdušnice. 

Terapie tracheomalácie:

Tracheomalácii je nutné řešit, pokud je závažnější. Jedná se o chirurgické zákroky, které mají za úkol stabilizovat průdušnici tak, aby nedocházelo k jejímu zužování a kolapsům. U některých pacientů je jediným řešením tracheostomie. 

V rámci chirurgických zákroků je možné využít stentů (kroužků), které je možné vložit např. do vnitřku průdušnice a tím se zabrání jejímu zúžení a kolapsu.

Mírnější případy se řeší pomocí úpravy prostředí, např. zvýšení vlhkosti vzduchu, je potřeba zařídit se tak, aby nedocházelo k infekcím dýchacích cest a může se také použít CPAP jako u spánkové apnoe. Jedná se o kontinuální ventilace s pozitivním přetlakem. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here