Domů Nemoci Vyšetření, operace Tracheostomie

Tracheostomie

To, že je člověk po tracheostomii poznáte poměrně snadno, když se zahledíte na krk a v místě pod hrtanem, kde obvykle bývá jemný dolík, vidíte mnohem větší a zjizevnatělou jámu. K tracheostomii může člověk přijít různými způsoby, čím si však můžete být jisti, vždy mu však při nich šlo o život.

Co je tracheostomie

Tracheostomie je chirurgický výkon, při němž je průdušnice otevřena a vyvedena na povrch za účelem zajištění dýchání. Zákrok může být trvalý, ale i dočasný. Trvalý je obvykle spojen s chirurgickým řešením nějakého rakovinového onemocnění v oblasti krku.

Indikace k provedení tracheostomie

Tracheostomie se provádí obvykle pro potřebu dlouhodobého zaintubování, kdy je nutná umělá plicní ventilace. Jde i o stavy nelepšící se poruchy vědomí, neprůchodnost dýchacích cest z důvodu nádoru v dutině ústní, v oblasti hrtanu anebo také z důvodu velkého poranění v oblasti hlavy a krku. Tracheostomie se provádí i v případě ochrnutí hlasivek. Pro tracheostomii může být důvod i výskyt cizích těles v hrtanu, ochrnutí svěračů hlasivek, syndrom spánkové apnoe, stavy po operacích ORL a stomatochirurgii.

Akutní tracheostomie

Ideální je, když se tracheostomie provádí plánovaně, to však bohužel není vždy možné. Akutní zprůchodnění cest je mnohdy prováděno za nevhodných podmínek a i s pomůckami, které jsou zrovna po ruce, což se sebou nese velká rizika a komplikace. Akutní tracheostomie je prováděna ponejvíce u akutní obstrukce dýchacích plic otokem, cizím tělesem, zánětlivým procesem nebo třeba popálením, kdy už není možné nemocného intubovat anebo nejsou po ruce prostředky, které by rychlou intubaci umožnily. Komplikacemi tohoto zákroku je krvácení, pneumothorax, proděravění jícnu, chybné uložení dýchací rourky a její obstrukce nebo následný subakutní emfyzém.

Plánovaná tracheostomie

Provádět plánovanou tracheostomií je optimální, protože se pacient připraví, uspí se (celková anestézie), zajistí se ventilace plic a provádí se profesionální řez mezi druhým a třetím chrupavčitým prstencem na krku a následně se pak provádí i preparace přední stěny trachey. Po preparaci je vidět tracheální rourka, která se vytáhne a po oboustranném poslechovém ověření toho nejlepšího ustanovení tracheostomického postavení kanyly dojde k očištění dýchacích cest a sterilnímu napojení k dýchacímu přístroji.

Péče o tracheostomii

Vzhledem k nedostatečnému zvlhčení vzduchu, které za normálních okolností v průdušnici zcela běžně probíhá, je nutné tracheostomii neustále čistit a zvlhčovat. Vznikající krusty vzniklé z vysušení sliznic je pak zapotřebí pravidelně odstraňovat na ORL. Pro zvlhčení se užívají zvlhčovače vzduchu a inhalace minerálních vod, případně i speciálními léky (mukolytiky). Nutné je dbát i na pitný režim. V případě dočasné tracheostomie dojde k jejímu odstranění, tedy až to lékař uzná za vhodné. Tracheostomická kanyla se pak utěsní tamponem, uvolní se její fixace a vytáhne se. Do místa otvoru se nejprve vloží tampon, aby se zabránilo potížím při kašli, úniku vzduchu při dýchání anebo aby nemocný mohl mluvit. Tampon musí být na krk zafixován opravdu pevně, protože jen tak se kanál má šanci stáhnout a pořádně se uzavřít. Nakonec po něm zůstane jen vtažená a celkem specifická jizva. I s ní však dnes můžete pracovat, lékaři vám ji mohou plasticky upravit a pokud je potřeba, je možné kanál opět otevřít.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here