Domů Nemoci Vyšetření, operace Transplantace plic

Transplantace plic

Každý rok transplantaci plic podstoupí zhruba na 20 lidí. V průběhu posledních 20 let jich u nás proběhlo skoro na 300. Desítky lidí na ni čekají a bohužel jedna třetina se jí nedočká, protože se pro ně včas nenajde vhodný orgán. I když jde o velmi náročnou operaci, představuje ohromnou šanci pro další život nemocného.

Co je transplantace plic

Transplantace plic spočívá v přenesení celých plic anebo její části, z těla dárce do těla příjemce. K transplantaci jsou ponejvíce užívány plíce zemřelých osob při autonehodách a jiných nehodách, které umožní dopravit plíce včas k příjemci. Samotná operace je velice náročná a není bez rizika. I po voperování plic hrozí neúspěch, a to i tehdy, když samotný zákrok proběhl úspěšně. Tělo příjemce totiž může nové plíce odmítnout. Aby se toto riziko snížilo pokud možno na minimum je proto nezbytné po zbytek svého života užívat imunosupresiva, což jsou léky tlumící imunitní reakci. Bohužel jejich negativem je to, že tlumí i imunitu, díky čemuž je člověk s transplantovaným orgánem náchylný k infekcím a zánětům a i ty jinak banální pro něj mohou mít komplikovaný a nelehký průběh.

Kdy je potřeba plíce transplantovat?

Indikace pro transplantaci plic je hned několik. Jedná se např. o postižení plicního parenchymu restriktivního typu, což představuje nemoci jako sarkoidóza, idiopatická fibróza plic, exogenní alergická alveolitida nebo také lymphangioleiomyomatóza. Dále je to z důvodu postižení plicního parenchymu obstruktivního typu, kdy se jedná o primární nebo sekundární plicní emfyzém (CHOPN), bronchiektázii nebo cystická fibróza plic. Poslední skupinou chorob, která nemocného může dovést až k nutné potřebě transplantace plic jsou vaskulární onemocnění, čili primární a sekundární plicní hypertenze (chronická tromboembolie) anebo tzv. Eisenmngerův komplex.

Průběh transplantace

Rádi byste věděli, jak taková transplantace probíhá? Transplantace plic má přesně daný postup. Po získání plic od dárce je nutné co nejrychleji orgán dostat do těla nemocného. Jinak je daný orgán zcela znehodnocen. Nemocného je proto nezbytné urychleně připravit na náročnou operaci, při níž mu budou nejprve odebrána nefunkční plíce (mohou i obě nebo jen jejich část) a následně je pak do jejich těla voperován nový orgán. Darované plíce se pečlivě napojí na všechny žíly a tepny příjemce tak, aby jimi mohla proudit krev do těla i do srdce příjemce. Po operaci míří na jednotku intenzivní péče, kde je stav nemocného po delší dobu bedlivě sledován.

Kontraindikace transplantace plic

Bohužel ne vždy je možné transplantaci plic provést jedná se obvykle o ty stavy, kdy nemocného trápí i jiná těžká systémová onemocněná, prodělal v posledních 5 letech maliní onemocnění, které vyžadovalo radikální léčbu, došlo k multiorgánovému selhání, nemocný trpí extrémní kachexií nebo naopak obezitou, užívá dlouhodobě vysoké dávky kortikoidů, jde o alkoholika, závislého na drogách anebo kuřáka (bez 6 měsíční abstinence). Transplantace je vyloučena i v případě akutní infekce, systémové infekce, psychické nestability anebo v případě onemocnění cukrovkou s orgánovými komplikacemi.

Prognóza přežití po transplantaci plic

Jde o velmi náročný výkon, který se sebou nese mnoho rizik i komplikací, ale nutno říct, že úspěšnost se neustále zlepšuje a to hlavně v posledních letech. Aktuálně 70-80% pacientů přežije alespoň 1 rok po transplantaci a 5 let pak 50-55% pacientů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here