Domů Nemoci Infekce Treponema pallidum

Treponema pallidum

Treponema pallidum je patogenní spirochéta, což je bakterie spirálovitého vzhledu, má pravidelné závity. Připomíná šroub. Je dlouhá přibližně  6‒ 15 μm a široká 0,1‒ 0,2 μm. Na svém povrchu nese bičíky, což jí umožňuje aktivně se pohybovat v prostředí, kde se nachází. Pohybuje se typických „rotujícím“ pohybem. Ideálními podmínkami pro život jsou takové, kdy pH je mezi 7,2‒7,4 (typické pro lidský organismus) a v teplotě mezi 30‒37 stupni Celsia. Je mikroaerofilní, tj. ke svému životu potřebuje kyslík, byť stačí malá koncentrace. Trepomema je poměrně citlivá na změny vnějšího prostředí. Zničí ji většina dezinfekcí.

Jediným hostitelem treponemy je člověk. Treponema je rozšířena po celém světě.

Choroba způsobená treponemou p.

Treponema je původcem nemoci, která je známá jako syfilis, jinak též příjice. Na výskyt nemoci jsou přísné epidemiologické opatření, onemocnění je nutné ze zákona hlásit příslušným hygienickým stanicím.

Může se zdát, že syfilis je již dávnou minulostí, ale není to pravda, počty nakažených se naopak zvyšují.

Treponama pallidum je přenášena hlavně pohlavním stykem. Po infikování probíhá nákaza ve třech stádiích, a pokud není léčená, jsou postiženy orgány v těle, nejčastěji se jedná o srdce, centrální nervovou soustavu a pokožku. Pozdější stadia jsou spojená s úmrtním nemocného.

Dalším přenosem je z infikované matky na plod, kdy vzniká u dítěte vrozený syfilis.

Inkubační doba se pohybuje mezi 10‒90 dny. Během nichž bakterie proniká přes kůži nebo sliznici dále do tkání, kde se pomnoží a dále se šíří. Dostává se do krevního řečiště a je krví roznášena do orgánů.

Léčba infekce treponemou:

Infekce se léčí podáváním antibiotik. Většinou se využívá penicilin. Je možné jej podat i ve třetím stadiu nemoci s dobrými výsledky, i když poškození tkání již není možné touto léčbou „opravit“. Pokud je pacient nakažen, je nutné zjistit zdroj nákazy a léčit i ostatní, kteří s ním přišli do styku.

Diagnostikování treponemy:

Důležitým vodítkem je klinický obraz a anamnéza, tj. udání nechráněného pohlavního styku atd.

Provádí se diagnostika nepřímá, tj. stanovení hodnot nespecifických protilátek proti patogenu. Je možné stanovit protilátky proti kardiolipinu, které se při nákaze v krvi zvyšují. Dále se provádí treponemové testy, které prokazují protilátky (sérologie), jež jsou namířené proti povrchovým strukturám T. pallidum.

Diagnostika přímá zahrnuje přímé vyšetření odebraného vzorku a najití treponemy. Musí se odebrat vzorek z léze na kůži nebo sliznici, je možné odebrat mozkomíšní mok, amniovou tekutinu u nakažených těhotných. Pomocí mikroskopu je možné patogena spatřit.

Přímá diagnostika zahrnuje i vyšetření PCR, nalezení treponemové DNA.

Prevence infekce způsobené Treponema pallidum:

Chráněný pohlavní styk, vyhýbání se rizikovým sexuálním kontaktům. Vakcína proti treponemě neexistuje.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here