Domů Nemoci Onemocnění srdce Trikuspidální regurgitace

Trikuspidální regurgitace

Trikuspidární regurgitace patří mezi onemocnění srdce, jedná se o regurgitační (se srdeční nedostatečností spojenou) vadu chlopní, kdy je zasažena trojcípá chlopeň. Co je pro tuto chlopenní vadu charakteristické? Co může být její příčinou? A jak se léčí?

Trikuspidární regurgitace patří mezi reguritační chlopenní vady srdce.
Trikuspidární regurgitace patří mezi reguritační chlopenní vady srdce.

Vady chlopní a trikuspidární regurgitace

Vady chlopní jsou onemocnění srdce, kdy je narušena jejich funkce, což ve svém důsledku vede k přetěžování srdce spojenému s rizikem selhání. Chlopenní vady se obecně dělí na vady stenotické a regurgitační. Zatímco pro stenotické vady je charakteristické zúžení (dochází k nedostatečnému otvírání chlopní, což vede k přetěžování srdečního oddílu z důvodu zvýšeného tlaku krve, který je vyvolán nutností překonávat překážku), regurgitační vady jsou spojeny se srdeční nedostatečností.  V tomto případě dochází k narušení těsnící funkce chlopně, která se místo toho, aby fungovala jako jednocestný ventil, vrací do předcházejícího srdečního oddílu. V důsledku toho dochází k přetěžování srdečních oddílů nadměrným objemem krve, což vede k jejich rozšiřování, a zároveň ke zbytnění svaloviny. Pokud je touto nežádoucí abnormalitou zasažena trojcípá chlopeň (umístěná mezi pravou předsíní a pravou komorou a protéká jí neokysličená krev z celého těla), jedná se o trikuspidární regurgitaci, která se rovněž nazývá nedomykavost aortální chlopně.

Příčiny a diagnostika

Chlopenní vady mohou mít různé příčiny, nejčastěji se jedná o vrozené vady chlopní (zjistitelné již u plodu v rámci screeningového vyšetření) nebo vady způsobené prodělanou revmatickou horečkou, stejně jako infekčním onemocněním (například infekční echokarditida). Další možnou příčinou je karcinoid tenkého střeva, kdy dochází k metastázi do jater. Diagnostika srdečních vad se provádí na základě echokardiografického vyšetření (ultrazvuk srdce), to lze doplnit rentgenem hrudníku, případně ještě dalším – katetrizačním vyšetřením (umožňujícím měření tlaku v jednotlivých srdečních oddílech) nebo koronagrafickým vyšetřením. Trikuspidární regurgitace neboli nedomykavost trojcípé chlopně bývá častým nálezem v případě selhání pravé komory a plicní hypertenze.

Příznaky, projevy a rizika

Mezi obecné příznaky chlopenních vad patří dušnost (zejména pro zvýšené námaze), zvýšená únava, snížená výkonnost, otoky, žilní problémy, závratě nebo dokonce poruchy vědomí. Dalším možným příznakem jsou bolesti na hrudi. Někdy může však žít pacient po dlouhá léta s chlopenní vadou, aniž by byla diagnostikována. Vzhledem k tomu, že chlopenní vady, ať už stenotické, nebo regurgitační, vedou ke zvýšené námaze srdce, je zde rizikem srdeční selhání, které může mít v případě včasného neposkytnutí pomoci za následek smrt pacienta. Trikuspidání regurgitace se projevuje zvýšeným žilním tlakem a otoky dolních končetin. Rentgenové vyšetření plic ukazuje zvětšení pravé srdeční komory.

Léčba

Léčba vždy závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta a na konkrétních nálezech zjištěných při vyšetření srdce. Pacientům se obvykle předepisují léky, které následky vady zmírňují, snižují tak riziko srdečního selhání nebo zpomalují rozvoj této vady. Medikací však nelze onemocnění vyléčit, to je možné pouze provedením operace srdce. V tomto případě se provádí buď chirurgická úprava chlopně (plastika chlopně), nebo její náhrada za umělou chlopeň či biochlopeň.

Prevence

Důležitou součástí prevence je důsledné doléčení veškerých infekčních onemocnění, zánětem dutin počínaje a zánětlivými onemocněními zubů či dásní konče. Tímto předejdeme riziku infekčního zánětu chlopně. Dále je z hlediska ochrany zdraví a života pacienta důležité, nepodceňovat příznaky onemocnění srdce a v případě jejich diagnostiky důsledné dodržování léčebných opatření stanovených lékařem (pravidelné užívání léků, úprava životosprávy, atd.).

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here