Domů Nemoci Tříselná kýla: Příznaky, operace

Tříselná kýla: Příznaky, operace

Kýly neboli hernie jsou vakovité výchlipky pobřišnice, což je dvojitá blána vystýlající vnitřek břišní dutiny a pokrývající vnitřní orgány v ní uložené. Kýl známe několik typů podle toho, kudy prochází – rozlišujeme pupeční kýly, stehenní kýly, kýly v jizvě atd. Nejčastějším typem jsou ale tříselné kýly, které vznikají v oblasti, kterou anatomicky nazýváme tříselný kanál. Tříselné kýly mohou být buď vrozené, nebo získané, a nebezpečnými se stávají, když dojde k uskřinutí jejich obsahu – kýly totiž bývají vyplněny břišními orgány, nejčastěji kličkami střev.

Jak vypadá tříselná kýla?

Tříselná kýla vzniká v okamžiku, kdy se pobřišnice vyklene přes místo, kde je stěna břišní přirozeně oslabena v místě tříselného kanálu. Spolu s pobřišnicí se vychlípí i část některého vnitřního orgánu, zpravidla střeva, která pak vyplňuje kýlní vak. Ke vzniku kýly přispívá vysoká fyzická zátěž, chronický kašel a zácpa, při kterých je extrémně zvýšen nitrobřišní tlak; dále věk, onemocnění prostaty, ale na vině mohou být i dědičné faktory – pak vzniká tzv. vrozená kýla. Tříselné kýly dělíme podle místa, kudy procházejí, na šikmé a přímé. Šikmé tříselné kýly pronikají skrz zachovaný kanál, kudy u mužů ještě před narozením sestupuje varle. Šikmé kýly ale mohou vznikat i u žen, u nichž prostupují skrz břišní stěnu spolu s jedním z děložních vazů, který stěnu zužuje. Zatímco šikmé tříselné kýly mohou být vrozené, přímé kýly vznikají vždy až v průběhu života. Přímá tříselná kýla vzniká prostupem skrz šikmé břišní svaly, které před sebou tlačí, až vyústí opět u tříselného kanálu.

Tříselnou kýlu si můžeme představit jako vak, jehož obsahem je část některého z pohyblivých břišních orgánů. Kýlní vak je tvořen pobřišnicí a může mít různé rozměry od velikosti třešně až po rozsáhlé kýly velké jako fotbalový míč. Kýla se postupně zvětšuje a dochází k rozšiřování „díry“ v pobřišnici. Kýly jsou v podkoží snadno hmatatelné a viditelné, proto se vyšetřují právě pohmatem, nejdříve vestoje a pak i vleže. Pokud lékař nemá další pochybnosti o klinickém nálezu, žádná další vyšetření pro diagnózu tříselné kýly se neprovádí.

Kromě toho, že si pacient může kýlu sám nahmatat jako měkkou bulku v oblasti třísla, dalším typickým příznakem kýly je její bolestivost. Bolest není stálá, objevuje se hlavně při zvýšení nitrobřišního tlaku např. při zácpě, a proto i vhodná volba stravy může obtíže spojené s kýlou zmírnit. Místo bolesti může být pociťován pouze nepříjemný pocit v místě vyklenutí kýly. Pokud je obsahem kýly střevní klička, vyskytuje se i časté nadýmání.

Komplikace tříselné kýly

Nebezpečí tříselné kýly tkví v možnosti uskřinutí jejího obsahu. Ke skřípnutí může dojít např. při náhlém snížení břišního tlaku, kdy se zúží branka, kterou kýlní obsah, typicky střevní kličky, prochází. Jiným důvodem je zaškrcení střeva v návaznosti na jeho naplnění, kdy se střevo roztáhne tak moc, že už se jeho obsah nemůže dostat přes nedostatečně velkou kýlní branku zpět. Důsledkem utlačování střeva v kýlní brance vzniká tzv. strangulační ileus, kdy se obsah střeva nemůže posouvat dál a dochází k jeho hromadění. Při ileu se střevo roztahuje, a proto se musí provést okamžitý chirurgický zákrok, neboť by mohlo dojít k prasknutí střeva a jeho vyprázdnění do dutiny břišní, což by znamenalo vážné ohrožení života. Neléčený ileus většinou končí úmrtím pacienta. Uskřinutí kýlního obsahu se projevuje prudkou bolestí kýly, ale dostavit se může i zvracení či teploty, proto není těžké tento životu nebezpečný stav rozpoznat. Další nebezpečnou komplikací tříselné kýly je uzávěr přívodných cév, které vedou ke střevu v kýlním vaku. Jejich uskřinutím se rozvíjí akutní nedokrevnost dané části střeva, která může končit až jeho nekrózou. Nekrotická tkáň střeva je výbornou živnou půdou pro růst toxických bakterií, které se tu pomnoží a může dojít k rozšíření infekce dále do těla.

Léčba tříselné kýly

Vždy je nutné zhodnotit, jak velké obtíže tříselná kýla jeho „nositeli“ způsobuje, a jakou má velikost. Pokud lékař rozhodne, že by se měla tříselná kýla léčit, lze to pouze jediným způsobem – operační cestou. Operačních postupů pro odstranění tříselné kýly je několik, ale dnes se preferuje tzv. laparoskopická operace. Při laparoskopii chirurg provede v oblasti břicha jen několik malých vpichů, kudy zavede do dutiny břišní kameru a operační nástroje a následně vrátí obsah kýly na své místo a poškozenou břišní stěnu „zacelí“ speciální síťkou, takže tudy už žádná kýla nemůže proniknout. Výhodou tohoto zákroku oproti klasické operaci jsou menší pooperační bolesti, kratší doba rekonvalescence a celkově esteticky lepší dojem z jizvy (jen několik malých ranek). Navíc po laparoskopii je menší riziko, že se tříselná kýla znovu objeví.

Zdroj obrázku: dva pincettes

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here