Domů Nemoci Ostatní Ukončení neschopenky

Ukončení neschopenky

Ukončení neschopenky, čili ukončení PN nebo také ukončení nemocenské, je věc, která mnohým dokáže zamotat hlavu. Nutno říct, že celkem nesrozumitelné formuláře mnohdy neumí vyplnit ani samotní zdravotníci, od nichž bychom tuto znalost možná očekávali.

Co je vlastně pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost se dává občanům ve chvílích krátkodobé neschopnosti vykonávat práci. Nárok na práci neschopnost uznává lékař, který tuto skutečnost potvrdí vypsáním předepsaného tiskopisu. Poté, když  důvody neschopnosti pominou, lékař neschopenku ukončí. U pracovní neschopnosti se předpokládá, že nebude dlouho trvat a bude tedy v dohledné době ukončena. Neschopenka je ukončena po vyšetření, při němž lékař usoudí, že zdravotní stav daného člověka je již natolik dobrý, že je již schopen vykonávat svou původní práci. Neschopenka je rovněž ukončena i tehdy, pokud skončil komplexní pobyt v lázních. Nejinak je tomu i tehdy, když děláte doprovod dítěti ve zdravotnickém zařízení, a to je propuštěno do domácího ošetřování. Pracovní neschopnost se ukončuje i tehdy, když žena v šestém týdnu před porodem přejde na mateřskou, pokud tedy na ni nenastoupila dříve. Dále je ukončena u žen 6 týdnů po porodu, které nemají nárok na mateřskou, pokud tedy není žena neschopna práce z důvodů, jež nesouvisí s těhotenstvím a porodem. Pozor, pracovní neschopnost je lékař ukončena i tehdy, když se nemocný bez vážných důvodů a omluvy nedostaví k lékaři na kontrolu či lékařské vyšetření.

Když je ukončena pracovní neschopnost

Den ukončení pracovní neschopnosti lékař zaznamená do tiskopisu, zanese do hlášení pro organizaci anebo i do hlášení pro příslušný úřad práce. Konečný tiskopis se odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Nesouhlasíte s ukončením pracovní neschopnosti?

Pokud nesouhlasíte s ukončením neschopnosti, můžete podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnickému zařízení, a to nejpozději do 3 dnů od sdělení lékaře, že mu bude neschopnost ukončena. Pokud mu nevyhoví, může předat odvolání k odvolacímu orgánu, kterým je buď ministerstvo zdravotnictví anebo okresní úřad.

Pozor, lékař může pracovní neschopnost uzavřít i zpětně, avšak jen za souhlasu lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, který musí být vyhotoven písemně.

Pokud se stane, že byla ukončena pracovní neschopnost a v následujícím dni po jeho ukončení dojde ke zhoršení zdravotního stavu, jež dotyčnému znemožní vykonávat práci, dojde k obnově pracovní neschopnosti jako pokračování předchozí neschopenky.

Pro výplatu náhrady mzdy a nemocenského je pojištěnec povinen prokázat vedle vzniku pracovní neschopnosti také i její trvání k určitému dni. Jinak není možné náhradu mzdy ani nemocenské vyplatit. Tato skutečnost se dokazuje V. dílem tiskopisu, kde je rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a hlášení zaměstnavateli. Pokud neschopnost trvá déle něž 15 dní, tak pak i Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den chci se zeptat zda může přijít kontrola v den ukončení pracovní neschopnosti ? Ďekuji za odpověď

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here