Domů Nemoci Anatomie člověka Ulnární nerv, loketní nerv, nervus ulnaris

Ulnární nerv, loketní nerv, nervus ulnaris

Ulnární nerv prochází celou paží až do ruky. Prochází místy, kde může dojít k jeho poškození, tj. úžinami a vznikají úžinové syndromy. Ulnární nerv má složku senzitivní (vnímání pocitů na pokožce) a motorickou (inervace svalů).

Anatomie:

Horní část paže:

Ulnární nerv vychází z brachiálního plexu, který je vytvořen z nervů C8‒h1, a to přesně ze svazku fasciculus medialis.

Probíhá po vnější stěně podpažní jamky a poté se dostává na vnitřní okraj paže, kde probíhá v blízkosti brachiální arterie společně se středním a vřetenním nervem.

Uprostřed horní poloviny paže nerv proniká skrze septum mezi svaly paže, tj. flexory a extenzory paže, proniká skrze intermuskulární septum. Odtud dále směřuje v blízkosti kosti pažní a tricepsuvnitřnímu epikondylu (výběžek kosti pažní/humeru/), která spoluvytváří loketní kloub.

Za epikondylem se nerv dostává do úžiny, sulcus retrocondylaris/sulcus n. ulnaris, kde je uložen povrchově. Je kryt jen kůží a částí vazu loketního kloubu, který ho fixuje v této kostěné prohlubenince. Zde může dojít ke snadnému podráždění či poranění nervu ‒ praštíme se do brňavky.

Předloktí a ruka:

Poté se nerv dostává na předloktí, po jeho vnější straně (malíkové) až do dlaně. Při vstupu do dlaně probíhá nerv ještě Guyonovým kanálem, kde také může dojít k jeho útlaku, byť v tomto kanálu neprobíhají šlachy, jak je tomu u karpálního tunelu.

Ulnární nerv se také větví. Jeho větvení začíná v oblasti lokte, kde vysílá své větve „rami“ muscularis ke svalu flexor carpi ulnaris (vnitřní ohýbač zápěstí), další odstupující větví je ramus musculuaris mířící do musculus flexor digitorum profundus (hluboký ohýbač prstů). Odděluje se také kožní větev (asi v polovině předloktí) pro dlaň ramus cutanues palmaris. Inervuje malíkovou část dlaně. Nad zápěstím odstupuje ramus cutaneus dorsalis, který inervuje i malíkovou stranu hřbetu ruky a prsty malík a prsteník, někdy též dolní část prostředníku. 

Ve dlani pak odstupuje drobná, ale důležitá větev, která zajišťuje inervaci musculus palmaris brevis (krátký sval dlaňový) a silná větev ramus superficialis (povrchová větev), která se zapojuje do inervace dlaňové strany malíku a poloviny prsteníku.

Poranění nervu:

Ulnární nerv může být během svého průchodu po paži poškozen. V oblasti podpažní jamky je to zcela výjimečně. Častěji je to v oblasti dlaně, tj. Guyonův kanál. Nejčastěji dochází k útlaku v úžinovém prostoru v oblasti loketního kloubu, tj. syndrom kubitálního tunelu.

Dle toho, jaká větev je narušena ‒ kožní nebo motorická ‒ se objevují potíže. Obtíže s poškozením nervu se mohou projevit jako narušení kožního čití, ztráta citlivosti, nebo naopak hypersenzitivita, parestezie, brnění, ale také jako ztráta pohyblivosti, tj. nešikovnost, narušení úchopu, oplošťování vyklenutí hřbetu ruky. Typické je drápovité postavení malíku a prsteníku, které odstávají a není možné je přitáhnout k dalším prstům.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here