Domů Rodina a vztahy Umělé oplodnění

Umělé oplodnění

Pojem umělé oplodnění označuje veškeré medicínské zásahy, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo s embryi, s cílem napomoci zplození potomka párům, kterým se nedaří rozmnožování přirozenou cestou. Podmínky umělého oplodnění a následky a vztahy z něho vyplývající (například kdo je považován za otce dítěte) jsou stanoveny zákonem. Nejčastěji používanou metodou je intrauterinní inseminace. Další možnost představuje metoda IVF (in vitro fertilization). Intrauterinní inseminace spočívá v zavedení spermií do dělohy, může se jednat buď o spermie partnera, nebo dárce. Metoda IVF je založena na oplodnění spermií ve zkumavce, přičemž vzniklé embryo se zavádí do dělohy. Opět se může jednat o spermie a partnera nebo dárce, vajíčko může být vlastní nebo od dárkyně. Metodu IVF lze využít u pacientek, které mají funkční dělohu a alespoň jeden z vaječníků.  U partnera je podmínkou prokázání přítomnosti spermií (provádí se pomocí spermiogramu) nebo alespoň jejich tvorby ve varlatech.

Jak probíhá umělé oplodnění

Samotný proces umělého oplodnění probíhá v několika fázích. Jsou jimi hormonální příprava, odběr pohlavních buněk, samotné oplodnění a kultivace spermií a embryotransfer. Hormonální příprava se provádí injekční aplikací hormonů HMG (lidský menopausální gonadotropin). Smyslem hormonální přípravy je vyvolání ovulace ve stanoveném termínu a stimulace vaječníků k dozrání většího počtu vajíček. Období hormonální přípravy trvá několik týdnů, její výsledky se kontrolují pomocí vaginálního ultrazvuku. Po hormonální přípravě se provádí odběr vajíček. Tento zákrok se provádí v celkové anestezii. Potřebné mužské pohlavní buňky se nejčastěji získávají masturbací partnera nebo rozmrazením semene dárce. Samotné oplodnění se provádí v laboratorních podmínkách, a to nejčastěji metodou ISCI (intracytoplasmic sperm injection) spočívající ve výběru kvalitní spermie, která se vpraví do vajíčka. Oplodněním vajíčka vzniká embryo, které je přes děložní čípek zavedeno do dělohy (embryotransfer). Dva týdny po transferu se provádí ultrazvukové vyšetření a další vyšetření (hormonální analýza) za účelem stanovení nebo potvrzení těhotenství. Těhotenství, ke kterému došlo v důsledku využití metod asistované reprodukce, se vyvíjí stejně jako těhotenství, k němuž došlo přirozenou cestou, přináší však více rizika.

Rizika asistované reprodukce

Umělé oplodnění je vždy spojeno s vyšší mírou rizika než přirozené oplodnění. Je zde například dvojnásobně vyšší riziko spontánního potratu. Vyšší je také riziko mimoděložního těhotenství, předčasného porodu a nutnosti provedení císařského řezu při porodu. Výše uvedená rizika, především zvýšené riziko potratu a nedonošenosti, se snaží současná reprodukční medicína snížit trendem zavádění pouze jednoho embrya (dříve bylo obvyklé zavádět více zárodků).

Náklady a právní úprava

Umělé oplodnění patří mezi zákroky hrazené ze zdravotního pojištění – alespoň první pokusy. Donedávna byla praxe taková, že pacientkám zdravotní pojišťovny, u kterých byly pojištěny, hradily první tři pokusy o umělé oplodnění, kdy se do dělohy zaváděl větší počet vajíček. Od dubna 2012 mají pacientky na výběr ze dvou variant. Buď mohou využít možnosti původní varianty, tedy tři pokusy a zavedení několika embryí, anebo využít nové varianty, která umožňuje čtyři pokusy v případě, že při prvních dvou pokusech bylo použito pouze jediné embryo. Ostatní úkony a výdaje spojené s umělým oplodněním si hradí pacientky. Ženy starší 40 let si musí hradit veškeré náklady včetně výše uvedených zákroků v plné výši. Zákonem upravena jsou také specializovaná zdravotnická zařízení – centra asistované reprodukce, kde se umělé oplodnění provádí. Umělé oplodnění je určeno ženám ve věku od 18 do 45, v některých pracovištích se věková hranice liší, může být například stanovena od 22 do 39 let.

Foto: Freeimages.com

1 komentář

  1. Dobrý den moc tomu nerozumím když tedy zvolím první metodu tak pacient nehradí nic a když druhou metodu tak z části hradí pacient nebo při obouch variantách vždy pacient něco hradí popřípadě kolik děkuji za odpověď

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here