Domů První pomoc Úraz hlavy

Úraz hlavy

Úrazy hlavy jsou relativně časté. Nejčastěji se jedná o lehká poranění nevyžadující žádné řešení, ale jsou i taková, kdy je nutná první pomoc a také následné lékařské ošetření. Úrazy hlavy mohou ohrozit na životě a není radno je podceňovat. Poranění hlavy se týká jak pokožky, měkkých tkání, tak lebky a nervového systému.

Příčiny úrazů hlavy:

 • Pády na hlavu, zde jsou to hlavně pády z výšky
 • Nárazy hlavy, např. při autonehodě
 • Úder předmětem do hlavy, např. při rvačkách, sportu

Příznaky poranění hlavy:

Příznaky se odvíjejí od závažnosti a mechanismu poranění.

 • Rána na hlavě, která může krvácet, bolet, otéct
 • Bolesti hlavy
 • Změny a poruchy vědomí, od mírné zmatenosti až po bezvědomí
 • Malátnost, ospalost
 • Nesrozumitelná řeč
 • Poruchy pohybů
 • Změny chování
 • Motání hlavy, závratě
 • Rozdílně široké zornice
 • Nevolnost, zvracení
 • Výtok z uší či nosu, likvorea
 • Krvácení z nosu, uší
 • Modřiny kolem očí

První pomoc při úrazech hlavy:

Postupy se liší dle závažnosti úrazu a hlavně dle toho, zda je postižený při nebo v bezvědomí.

U postiženého při vědomí je důležité zjistit, jak k úrazu došlo, jak se cítí, zda ztratil přechodně vědomí. Necháme ho, aby zaujal pozici, která je mu nejpříjemnější, která mu vyhovuje. Je důležité, aby neprochladl a je nutné mít ho pod kontrolou, stále sledovat, kdyby došlo ke zhoršení stavu, aby se mohlo rychle zasáhnout. Pokud se postižený cítí dobře, nehorší se, stačí sledování.

Lehká poranění pokožky hlavy se řeší vyčištěním rány, dezinfekce, krytí náplastí, popř. obvazem. V případě, že je rána větší, krvácí, je nutná revize lékařem.

Při poškození lebky, frakturách, které vznikají po velkém násilí, je i riziko, že je poraněn mozek. Je tedy nutné postiženému zajistit lékařskou péči.

U postižených, u nichž dojde ke ztrátě vědomí, je nutné zajistit životní funkce, tj. zajistit průchod dýchacích cest a udržet srdeční činnost. Je potřebné zavolat záchrannou službu. Tu voláme i v případě, že měl postižený poruchu vědomí nebo má výpadek paměti.

Postižení nervového systému traumatem

Otřes mozku (komoce)

Je nejlehčí poškození mozku. Bývá ztráta vědomí, která netrvá déle než 15 minut. Může jej provázet také ztráta paměti před poraněním a na poranění. Otřes mozku může také provázet únava, ospalost. Postiženého je nutné pravidelně kontrolovat, budit jej, aby se zjistilo, zda se stav nehorší. Objevují se též bolesti hlavy, závratě, zhoršené myšlení.

Zhmoždění mozku (kontuze)

Jedná se o těžší poškození nervové soustavy. Bývá přítomná porucha vědomí i bezvědomí. První pomoc je v zajištění životních funkcí a zajištění lékařské péče.

Difuzní axonální poškození

Je nejtěžší typ poranění mozku, zůstávají těžké trvalé následky.

Co je nejdůležitější u podezření na poranění mozku:

 • Zavolat záchrannou službu
 • Neočišťovat a neomývat poranění
 • Nevytahovat z rány cizí tělesa
 • Nesundáváme pokrývky hlavy, popř. helmu
 • Pokud to není životně nutné, s postiženým nehýbeme
 • Nedáváme postiženému pít, hlavně ne alkohol
 • Netřeseme postiženým, abychom zjistili stav jeho vědomí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here