Domů Pacient Vizita v nemocnici

Vizita v nemocnici

Vizita v nemocnici je běžnou součástí dne. Probíhá v nemocnicích na lůžkových odděleních u hospitalizovaných pacientů. 

Co je vizita? 

Vizita je formou kontaktu zdravotnického pracovníka s pacientem. Jde o pravidelnou návštěvu, která probíhá v určitých časových intervalech. 

Účel vizity

Pacienti se v jejím průběhu dozvídají více o své nemoci, vyšetřeních, výsledcích, prognóze a tak dále. Je to vhodná chvíle, kdy se nemocný může prát, zdravotníky informovat, stejně tak tomu mohou učinit i oni. 

Druhy vizit

Základní dělení je lékařská a sesterská. 

Lékařské vizity

  • Individuální lékařská vizita
  • Malá lékařská vizita
  • Velká lékařská vizita, čili primářská vizita
  • Vizita na ambulanci
  • Skupinová vizita

Sesterské vizity

  • Individuální sesterská vizita
  • Malá sesterská vizita 
  • Velká sesterská vizita

Individuální lékařská vizita

Individuální lékařská vizita je taková, kdy je pacient s lékařem o samotě. Lékař vede individuální rozhovor s nemocným. Cílem této vizity je zpravidla doplnění údajů o nemocném a jeho zdravotním stavu, rozhovor o problémech intimního charakteru, seznámení nemocného s jeho vážnou chorobou a informování nemocného o dalších diagnostických a léčebných postupech a podobně. 

Malá lékařská vizita

Malá lékařská vizita probíhá obvykle jednou, ale i dvakrát denně. Účastní se jí vedle lékaře i primární sestra nemocného. Součástí vizity je fyzikální vyšetření nemocného, monitorování vitálních funkcí, získání nových údajů o nemocném a jeho zdravotním stavu, podat informace o vyšetřovacích metodách a léčebných metodách, podat mu informace o nemoci a jeho prognóze, rekonvalescenci, informace o propuštění do domácího ošetření. Ranní vizita probíhá obvykle mezi osmou a desátou dopoledne. Vede ji vždy ošetřující lékař. Odpoledne obvykle vykonává tuto vizitu službu konající lékař, informuje se v jejím rámci o nemoci, stavu, provádí drobné ordinace.  Tyto vizity jsou součástí léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče. Účast na vizitách je sledována. Kontroluje se u ní i plnění ordinací, léčebných výkonů a dalších zdravotnických úkonů, které jsou spojené s organizačně technickými opatřeními. 

Velká lékařská vizita

Velká lékařská vizita, čili primářská vizita, probíhá několikrát týdně. Vizitu vede primář oddělení a účastní se ji všichni členové zdravotnického týmu, tedy vrchní sestra, staniční sestra, ošetřující sestra, lékaři. Cílem je vzájemná informovanost členů týmu o diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupech u jednotlivých nemocných. Oznámení postupu chirurgické nebo jiné léčby. Vyhodnocení sesterských činností, naplánování změny zaměřené na potřeby nemocného, konzultace o pohybové aktivitě s fyzioterapeutem, konzultace o výživě s dietní sestrou. 

Vizita na ambulanci

Ta se vykonává po malé nebo velké vizitě. Jde o odborné vyšetření nebo ošetření. 

Vizita skupinová

Vizity skupinové probíhají v léčebnách a na psychiatrických odděleních. 

Individuální sesterská vizita

Sestra si v rámci individuální vizity pozve klienta na rozhovor do vhodné místnosti. Cílem této vizity je komunikace o ošetřovatelských potřebách pacienta. Dále pak také ošetřit a převázat rány, dát instrukce o připravovaných vyšetřeních, naučit klienta některé léčebné postupy, třeba aplikace inzulínu. Dále potom vyslechnout klientovy problémy, snížit jeho úzkost a strach z dalších léčebných procedur, rozptýlit obavy vhodným zaměstnáním, plánovat návaznost ošetřovatelské péče a uspokojení potřeb. 

Malá sesterská vizita

Malá sesterská vizita probíhá každý den za účasti jedné až dvou sester. Jejich cílem je zjistit aktuální potřeby ošetřovatelské péče klienta, spolu s klientem navrhnout řešení jeho problémů v souvislosti s ošetřovatelskou péčí, realizovat všechny navržené ošetřovatelské strategie, konzultovat další ošetřovatelské postupy v přítomnosti další sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka. Poradit klientovi, jak má užívat předepsané léky, jak se stravovat doma. Zdravotně výchovná péče a zajištění kontinuální péče. 

Velká sesterská vizita

Velké sesterské vizity se účastní vrchní sestra, staniční sestra, primární sestra a další ošetřující sestry. Cílem této vizity je prodiskutovat s vedoucími sestrami základní ošetřovatelské postupy, dále potom vyhodnotit poskytování ošetřovatelské péče na pracovišti a určení způsobu vzájemné spolupráce ve zdravotnickém týmu v prospěch klienta.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here