Domů Nemoci Voda na plicích

Voda na plicích

 

Voda na plicích je laický výraz pro fluidothorax, což není samostatné onemocnění, nýbrž pouze příznak některé nemoci. Fluiodothorax je definován jako patologické nahromadění tekutiny v dutině, která obklopuje plíce – v pohrudniční dutině. Fluidothorax je ale jen obecný stav, který dále dělíme podle toho, jaký charakter tato tekutina má – může se jednat třeba o krev, hnis apod. Nahromaděná tekutina utlačuje plíce, a proto je základním klinickým příznakem vody na plicích dušnost, případně kašel.


Co je to voda na plicích a jedná se skutečně o vodu?

Plíce jsou párovým orgánem, uloženým v tzv. pleurální (nebo též pohrudniční) dutině, kterou prakticky zcela vyplňují. Tato dutina je vystlána tenkou blankou, kterou nazýváme pleura. V pohrudniční dutině je mírně negativní tlak, který umožňuje rozpínání plíce při nádechu. Ve skutečnosti je to ale velmi malá štěrbina obsahující pouze 10 – 15 ml tekutiny a právě pokud se jí zde najednou vyskytne větší množství, mluvíme o vodě na plicích. Vodou je zde míněna tekutina, která může mít nejrůznější charakter podle jejího složení. Proto rozlišujeme tzv. hemothorax, kdy je dutina vyplněna krví, chylothorax, kdy tekutina obsahuje mízu (lymfu) a pyothorax, kdy se v dutině objevují bakterie a hnis. Pokud má tekutina velkou příměs bílkovin, hovoříme o tzv. exsudátu, pokud ne, jedná se o transsudát. Z toho je patrné, že název „voda na plicích“ není úplně přesný.

Klinické projevy fluidothoraxu souvisí s utlačováním plíce v pohrudniční dutině. Objevují se především dechové obtíže, dráždění ke kašli a bolest na hrudi. Pokud je obsah nahromaděné tekutiny malý, nemusí mít dotyčný žádné problémy.

Příčiny vody na plicích

Příčin fluidothoraxu je velké množství, pokusíme se nyní popsat alespoň ty nejčastější.

  • srdeční selhání – srdce funguje jako pumpa a když selhává, dochází k hromadění krve v cévách uložených před srdcem; v těchto cévách se zvyšuje tlak, pod kterým může krev z cév prosakovat do okolí a tím vzniká otok, plicní edém a voda na plicích
  • nádory – příčinou vody na plicích může být rakovina plic či nádor pleury, protože rakovinné buňky mohou začít filtrovat tekutinu do pohrudniční dutiny; typicky se jedná o exsudát s příměsí krve a nádorových buněk, které lze vystopovat při cytologickém rozboru odsáté tekutiny
  • onemocnění ledvin – některé choroby ledvin doprovázejí těžké ztráty bílkovin prostřednictvím moče a protože bílkoviny jsou látky, které pomáhají zadržovat krev v cévách, může při jejich nedostatku dojít k jejímu prosakování – vznikají otoky, stejně jako voda na plicích
  • zápal plic – voda na plicích vzniká i při těžším průběhu zápalu plic či zánětu pleury; nalezená tekutina obsahuje větší množství bílkovin, bílých krvinek a často i bakteriálního hnisu
  • úraz hrudníku – traumata hrudníku jsou častou příčinou fluidothoraxu; při poranění hrudní stěny vzniká nejčastěji hemothorax, kdy do pohrudniční dutiny uniká velké množství krve, případně chylothorax, dojde-li k poranění hlavního hrudního mízovodu

Další příčinou může být i výrazná podvýživa, kdy voda na plicích vzniká stejným mechanismem jako u onemocnění ledvin, protože při podvýživě člověk trpí značným nedostatkem bílkovin. V našich končinách však nejsou takové zdravotní problémy běžné, proto i fludothorax z této příčiny se vyskytuje vzácně.

Diagnostika a léčba vody na plicích

Vodu na plicích je lékař schopen rozpoznat již během jednoduchého fyzikálního vyšetření – poklepem na hrudník při poslechu fonendoskopem. Při poklepu cítí ztemnění a dechové oslabení. Pro další objasnění se zhotovuje rentgen plic a ultrazvuk hrudníku, který je schopen odhalit již velmi malé množství tekutiny v pleurální dutině. Ultrazvuk je také výhodný v tom, že při něm lékař může rovnou určit nejvhodnější místo vpichu, pokud se rozhodne, že je nutné tekutinu z pohrudniční tekutiny odsát. Body pro vpich lékař obsluhující ultrazvuk vyznačí pacientovi na záda.

Odsátím nahromaděné tekutiny se pacientovi většinou značně uleví – přestane být dušný a mizí i kašel a hrudní bolesti. Získaná tekutina je dále odeslána na cytologické, mikrobiologické a biochemické vyšetření, které ukáže, jaký charakter voda na plicích má. Z toho je možné určit přesnou příčinu fluidothoraxu (nádor, infekce atd.). Potom už je jediným cílem vyléčit vyvolávající příčinu  – v případě zánětu se podávají antibiotika, jestliže se jedná o nádor, indikuje se onkologická léčba, v případě problému srdce terapie srdečního selhávání apod. Pokud nedojde k léčbě základní příčiny, může se voda na plicích vytvořit i opakovaně a je nutná její další drenáž.

Zdroj obrázku: glass

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here