Domů Nemoci Ortopedie Vpáčený hrudník, pectus excavatum

Vpáčený hrudník, pectus excavatum

Vpáčený hrudník je vrozená deformace hrudníku, která může ve vážnějších případech přinášet i zdravotní rizika a obtíže. Je nutné vpáčený hrudník řešit. Mnohdy je spíš kosmetickým defektem.

Příčiny vpáčeného hrudníku:

Vpáčený hrudník je vrozená vada, geneticky podmíněná. Je tedy možné diagnostikovat ji již u narozených dětí. Postižení je častější u chlapců než u dívek. Mnohdy se pojí s jinými vrozenými nemocemi, jako je např. Marfanův syndrom, osteogenesis imperfekta, Turnerův syndrom, Ehlerův-Dahnlosův syndrom.

Může se rozvinout také druhotně. U nás se s tím setkáváme málokdy, ale v případě nedostatku vitamínu D, popř. vápníku, může dojít ke křivici, narušení tvorby kostí a růstu dítěte.

Někdy se může objevit také u pacientů s těžkou skoliózou, která deformuje také hrudník a může dojít ke vklesnutí hrudní kosti.

Příznaky:

Pro vpáčený hrudník je typické nálevkovité vklesnutí hrudní kosti (sterna), a to dovnitř, tj. směrem k páteři. Tím se omezuje velikost hrudníku, neboť se mění i postavení žeber a mohou být také deformována.

Těžší formy vpáčeného hrudníku jsou spojeny s útlakem nitrohrudních orgánů, tj. srdce a plic. Může být přítomná dušnost či poruchy rytmu (zrychlení srdeční akce a palpitace). Narušení funkce plic je dáno také zhoršenou funkcí hrudních svalů podílejících se na dýchání. Může se objevit pocit tíže na hrudi, kašel atd. Nemocní hůře snáší námahu.

Bývají také ortopedické obtíže, např. vadné držení těla, zkrácení prsních svalů, křídlovité odstávající lopatky.

Přítomnost deformity může mít vliv i na psychiku nositele. Může mít pocity méněcennosti, deprese atd.

Diagnostikování vpáčeného hrudníku:

Vyšetření dětským praktickým lékařem a ortopedem. Pro upřesnění vážnosti se provádí také vyšetření RTG, popř. u těžších stavů také CT vyšetření, aby se zjistil stav orgánů v hrudníku.

Někdy je vhodné doplnit vyšetření o ultrazvuk srdce a vyšetření funkce plic.

Léčení vpáčeného hrudníku:

Lehčí případy se neřeší, postupuje se konzervativně. Důraz se klade na rehabilitace, správné držení těla, posílení svalových skupin, které bývají u lidí zkráceny a oslabeny.

U těžších forem není možné se vyhnout operačnímu řešení. Je nutné navrátit hrudníku fyziologický tvar. Operace se nejčastěji provádí u dětí starších 15 let. V tuto chvíli je již růst pomalejší. Někdy se volí přístup ze dvou menších řezů v oblasti podpaží, jimiž se zavedou potřebné výztuhy, tj. dlahy pod hrudní kost a žebra, které druží hrudní kost ve správné pozici. Dlahy se nechávají asi 3 roky. Agresivním postupem je řez v centru hrudníku s odstraněním chrupavek, části žeber a rozlámáním hrudní kosti. Poté je vytvořen podpůrný systém, který zafixuje všechny kosti, aby došlo ke správnému srůstu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here