Domů Nemoci Vyšetření, operace Vyšetření BAEP

Vyšetření BAEP

Vyšetření BAEPkmenové evokované sluchové potenciály ‒ se věnuje zhodnocení stavu sluchového nervu a sluchové dráhy. Test se řadí do skupiny evokovaných potenciálů, při nichž se sleduje aktivita mozku pomocí EEG. Krom sluchových evokovaných potenciálů je možné vyšetřit také zrakové či somatosenzorické.

Sluchový nerv (sluchorovnovážný nerv) a sluchová dráha:

Sluchorovnovážný nerv (nervus vestibulocochlearis) je VII. hlavový nerv, kterým je do mozku přiváděna informace ze sluchového aparátu, tj. z vnitřního ucha. Nerv obsahuje dva provazce, jeden je sluchovým nervem (n. cochlearis) a druhý je rovnovážný (n. vestibularis). Vlákna vycházející ze sluchového nervu míří do smyslových vláskových buněk Cortiho orgánů ve vnitřním uchu. Nervová dráha sluchu je vedena z mozkového kmene do středního mozku a odtud se dostává až do talamu a následně primární sluchové kůry do Heschlových závitů.

Kdy se vyšetření provádí:

V případě, že došlo u pacienta ke změnám sluchu, může se jednat o částečné zhoršení či ztrátu a je vyloučeno poškození ucha.

Poškození sluchové dráhy:

K poškození dráhy může dojít na jakékoli úrovni, tj. od nervů přenášejících vzruch až po poškození sluchové kůry mozku. Nerv může být poškozen úrazem, infekcí, nádorem atd.

Vyšetření BEAP:

Vyšetření je nebolestivé a provádí se ambulantně. Není nutné se na něj speciálně připravovat. Pacient je položen a jsou mu nasazena sluchátka, do nichž jsou mu pouštěny různé zvuky, na které musí vyšetřovaný zareagovat, pokud je zaregistruje. Reakce sluchové dráhy se snímají elektrodami, které jsou uchycena na učních lalůčcích a hlavě. Elektrody snímají vedení vzruchu. Testování trvá přibližně 30 minut. Po jeho ukončení pacient odchází. Výsledky se dozví od lékaře, jímž byl na vyšetření poslán.

Co BEAP detekuje:

Pomocí vyšetření BEAP získá lékař informace o tom, jak dlouho trvá, než se zvukový stimul z ucha dostane do mozkového kmene. Rychlost přenosu odráží stav sluchového nervu. Zdravý nerv vede vzruch rychle, při poškození se vedení vzruchu zpomaluje, či dokonce zastaví.

Přenos vzruchu se vykreslí jako křivka, první část vlny je z periferní části sluchového nervu, další vlna z jader sluchového nervu … pátá je z oblasti středního mozku.

Co se může zjistit vyšetřením BEAP:

Díky BEAP se odhalí porucha sluchového nervu a přibližné místo postižení nervů a může pomoci diagnostikovat nemoc, které k poruše vedla.

Nejčastěji se jedná o:

  • Neurom akustiku ‒ to je nezhoubný nádor, která utlačuje sluchový nerv, který postupně ztrácí životaschopnost a tedy i schopnost převádět vzruchy.
  • Roztroušená skleróza ‒ autoimunitní onemocnění, během něhož dochází k poškození myelinových pochev, které jsou nutné pro dobré vedení vzruchu nervovými výběžky. U pacientů s roztroušenou sklerózou se tedy může vedení vzruchu zpomalit.
  • Záněty a infekce ‒ k zánětu v oblasti mozku, např. meningitidy mohou postihnout také sluchový nerv.
  • Krvácení ‒ k útlaku a poškození nervu může dojít také vinou krvácení do mozku a vytvoření hematomu
Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here