Domů Nemoci Ostatní Vzteklina

Vzteklina

Vzteklina (lat. lyssa) je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které postihuje všechny savce včetně lidí. Vzácně se vyskytuje také u ptáků. Člověk se nejčastěji nakazí přímým kontaktem se zvířetem, kdy dojde ke zranění, nejčastěji se jedná o kousnutí. Vzhledem k tomu, že virus vztekliny způsobuje smrt, je k záchraně pacienta nutná okamžitá léčba.

Smrtelné virové onemocnění

Kousnutí zvířetem patří mezi poměrně časté úrazy. Pokud nás kousne zvíře, které neznáme (nejedná se o psa, o němž bezpečně víme, že byl očkovaný proti vzteklině), měli bychom neprodleně navštívit lékaře, aby potvrdil, nebo vyloučil, zda jsme se nakazili virem vztekliny, a zahájil okamžitou léčbu. Vzteklina totiž patří mezi smrtelná onemocnění. V případě, že začneme s léčbou, až poté, co se objeví první příznaky vztekliny, nelze již onemocnění vyléčit, ale pouze zpomalit jeho postup.

Příznaky vztekliny

Při pokousání infikovaným zvířetem se virus vztekliny (obsažený zpravidla ve slinách zvířete) začne z místa rány postupně šířit tělem, až zasáhne CNS – mozek a míchu, kde způsobí nenávratné poškození s následkem smrti. Typickými příznaky vztekliny jsou zvýšená teplota, kašel a bolesti hlavy, případně také krku. V počátečních stadiích tedy vzteklina připomíná běžné onemocnění z nachlazení nebo chřipku. Tato fáze může být i bezpříznaková. Později však začne docházet ke změnám osobnosti, u pacienta může docházet k záchvatům zuřivosti (Pacient je vzteklý – odtud pojmenování vzteklina). Neméně často lze u nakažených pozorovat záchvaty hydrofobie (nesnášenlivosti vody), k nimž dochází při styku vodou, celkovou nervozitu, halucinace. Dále může docházet ke svalovým křečím (v obličeji, na krku, v oblasti bránice) a poruchám hybnosti způsobenými ochrnutím svalů. V konečném stadiu může nastat selhání srdce a dýchacích cest, pacient může upadnout do komatu.

Změny chování u zvířat

Změny chování lze pozorovat již u nakaženého zvířete, které je nezvykle krotké, a pak najednou překvapeného člověka kousne. Zvíře nakažené vzteklinou, například toulavý pes nebo liška, může mít pěnu u huby. K nákaze však může dojít i pouhým pohlazením nebo olíznutím zvířete. U nakažených domácích zvířat lze naopak často pozorovat doposud nezvyklé agresivní chování. Změněné chování volně žijících zvířat by pro nás mělo být signálem k tomu, abychom se jim vyhnuli, u domácích zvířat pak vyhledali veterináře. Veterinární a lékaři a lidé pracující se zvířaty (hajní, zemědělci, zoologové) by měli být z důvodu zvýšeného rizika nákazy proti vzteklině preventivně očkováni. Zvýšené riziko nesou také ti, kteří cestují do divoké exotické přírody, kde volně žijí hyeny a další zvířata, která jsou nositeli vztekliny. Nakazit se samozřejmě můžeme i v české přírodě.

Prevence

Preventivní očkování proti vzteklině mohou podstoupit nejen výše uvedené rizikové skupiny pacientů, ale všichni. Metoda preexpoziční profylaxe se aplikuje v antirabických centrech, která jsou součástí infekčních oddělení nemocnic. Očkování není jednorázové, provádí se podle očkovacího schématu a je pacienty všeobecně dobře snášeno.

Léčba vztekliny

Pokud je u pacienta, který není řádně očkován, podezření, že byl nakažen vzteklinou (došlo ke kontaktu s podezřelým zvířetem), je nutné navštívit lékaře, který (v případě poranění) nejprve vyčistí a vydesinfikuje ránu, a poté podá pacientovi očkovací vakcínu. Aplikace vakcíny vyžaduje několikanásobné opakování. V závažných případech se vakcína ještě doplňuje o uměle vyrobené protilátky (imunoglobuliny). Protože virus se může šířit organismem velmi rychle, důležitou roli zde hraje čas. Čím dříve od nákazy je vakcína aplikována, tím vyšší je šance na záchranu pacienta před smrtí. Vzhledem k tomu, že spolehlivá diagnostika vztekliny je možná pouze z odebraného vzorku mozkové tkáně, což se v praxi neprovádí, jsou léčeni všichni pacienti podezřelí z nákazy. Včas podaná medikace zabrání rozvinutí příznaků nemoci a zachrání pacientovi život.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here