Domů Nemoci Ostatní Widalova reakce

Widalova reakce

Widalova reakce umožňuje diagnostikovat onemocnění způsobení bakteriemi z kmene Enterobakteriaceae. V tomto případě jde o salmonely, a to hlavně salmonely způsobující břišní tyfus, tyfoidní horečku.

Salmonely jsou tyčkové bakterie, které způsobují infekce trávicího traktu, mohou však způsobit komplikace i v jiných orgánech. Přenášejí se orálně-fekální cestou, z potřísněných předmětů, nakaženou nedostatečně upravenou potravou atd. Průběh infekce se odvíjí od sérotypu Salmonelly, kterou je člověk infikován a také, jaký je jeho předchozí zdravotní stav. Hlavními příznaky jsou teploty, zvracení, průjmy atd. Komplikacemi mohou být poškození střeva až jeho protržení…Zvláště infekce S. tyhpi/paratyphi je u nás málo častá. Její výskyt je však vysoký v oblastech s nižší hygienou, v některých oblastech v Africe, Asii.

Provedení Widalova testu

Vyšetření se provádí při podezření na infekci. Jsou k němu potřeba 2 ml srážlivé krve, odebrané z kubtální (loketní) žíly, popř. z jiné dostupné žíly.

Princip:

Widalovu reakci je možné označit za přímou aglutinaci. Pomocí ní se diagnostikuje infekce způsobená salmonelami, které patří do skupiny B a D, které na svém povrchu nesou „tělesný“ antigen O ‒ 4, 5, 12 a 9, 12 a antigen H na bičících. Proti těmto antigenům se vytváří protilátky a u infekce jejich koncentrace roste. Specifické protilátky se začínají objevovat přibližně šest dní po propuknutí infekce.

V připravené komerčně dostupné suspenzi se nacházejí barevně označené antigeny salmonel a k nim se přidává sérum pacienta. Pokud jsou v něm přítomné protilátky proti antigenům, dochází k vazně antigenu a protilátky a vytváří se viditelné shluky. Pokud se v séru protilátky nenacházejí, pacient nemá salmonelovou infekci, shluky se netvoří.

Výsledek se hodnotí podle nárůstu titru, tj. pokud je nárůst titru 4 a více je zde možnost infekce. Titr 1:160 je infekce. Titrem se označuje zředěnost séra, které je ještě schopné reagovat s antigeny salmonel. Čím vyšší titr, tím vyšší ředění séra. Pokud je přítomno hodně protilátek, zředění bude mít vliv na reakci, až pokud bude vyšší, než v případě, že je protilátek málo. Při nízké koncentraci protilátek v séru již malé zředění sníží koncentraci protilátek natolik, že nedojde k reakci.

Nevýhody

Widalův test se sice stále používá, ale má také mnohá omezení a je často nahrazován jinými diagnostickými postupy. Lékař by si měl být vědom omezení v interpretaci výsledku a také stavu pacienta.

  • Widalův test je relativně zdlouhavý, musí se najít správný titr
  • Mohou se objevit výsledky falešně pozitivní u pacientů, kteří byli očkováni proti S. typhi
  • Může dojít také ke zkřížené reaktivitě protilátek, které jsou proti jiné bakterii, ale navážou se i na antigen O a H, také dojde k falešně pozitivním výsledkům. Bylo popsáno, že např. infekce plasmodium falciparum u dětí zvyšuje titry u Widala
  • Krom falešné pozitivity může dojít také k falešně negativnímu výsledku, pacient je nakažený, ale výsledek to nedokazuje. Salmonela může být „skrytý“ v kloubech, kostech a znovu se reaktivovat, je to stav nejčastěji po předešlé antibiotické terapii
  • Vypovídající hodnotu snižuje i hypoproteinémie, tj. u pacientů, kteří mají nízký příjem bílkovin a jsou sníženy hodnoty bílkovin v krvi, se také tvoří méně protilátky

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here