Domů Nemoci Onemocnění srdce WPW syndrom, Wolf-Parkinson-White syndrom

WPW syndrom, Wolf-Parkinson-White syndrom

WPW syndrom je charakterizovaný poruchou vedení vzruchů v srdci. Jedná se nejčastěji o vrozenou vadu. Může se však objevit i po prodělaném zánětu srdečního svalu (myokarditidě) či srdeční výstelky (endokarditidě). V srdci jsou akcesorní spojky (spojky navíc) ve vodivém systému mezi síněmi a komorami srdce. Nejčastěji jsou mezi levou síní a levou komorou. WPW syndrom se častěji vyskytuje u mužů než u žen.

Patogeneze:

Přídatná akcesorní dráha, kterou se šíří vzruch způsobí narušení přirozeného šíření vzruchu po síních a dále na svalovinu komory přes tzv. AV uzel (převádí vzruch ze síně na komory). Vzruchy se mohou přenést na komoru i bez toho, aby prošly AV uzlem a aktivovat předčasně svalovinu komory. Dojde tak k narušení srdečního rytmu. Nejčastěji k jeho zrychlení.

Příznaky:

Příznaky se mohou objevovat už u malých dětí, ale mohou se poprvé objevit až v raném mládí. Nejčastěji se jedná o:

 • Tachykardii, tj. zrychlenou srdeční akci, která má náhlý začátek, často vzniká např. během cvičení, či ji může spustit kofeinový nápoj. Může trvat pár sekund, ale také několik hodin.
 • Palpitace, pocit bušení srdce
 • Tlak nebo bolesti na hrudi
 • Pocit zkráceného dechu, neschopnost dodechnout
 • Závratě a nestabilita
 • Synkopa, omdlení
 • Fibrilace síní, tj. velmi rychlá akce síní
 • Dále se může objevovat i únava, úzkost atd.
 • Výjimečně může dojít i k náhlé smrti

U novorozenců a malých dětí se může WPW syndrom projevovat takto:

 • Zašedlá barva pokožky
 • Neklid a podrážděnost
 • Rychlé dýchání
 • Problémy s přijímáním potravy

Vyšetření pro potvrzení WPW syndromu:

 • EKG – pomocí EKG se registruje srdeční elektrická aktivita a šíření vzruchu po svalovině. Pokud je tam přídatná dráha, projeví se to na EKG křivce.
 • Holterova monitorace – připojení na přístroj, který měří 24 hodin EKG a tlak. Výsledky jsou odesílání do počítače lékaře i zaznamenávány do přístroj.
 • Elektrofyziologické testovací katétry – jedná se o katetry, které jsou zakončené elektrodami. Ty se protáhnou skrz cévy na různých místech v srdci. Díky elektrodám přímo v srdci je možné přesně určit šíření srdečního elektrického impulzu při každém tepu.

Léčba WPW syndromu:

 • Vagové manévry – jedná se postupy, jak regulovat aktivitu nervus vagus, který zpomalí srdeční tep, např. masáž karotického sinu.
 • Farmakoterapie – zrychlenou srdeční akci je možné řešit i farmaky, pokud nepomohou vagové manévry, nejčastěji se volí adenosin.
 • Kardioverze – pokud selže předešlá léčba volí se kardioverze, jedná se o elektrický šok, který nastaví správný srdeční rytmus.
 • Radiofrekvenční katetrová ablace – u pacientů, kteří mají vážnější a velmi časté problémy se volí tato metoda. Jedná se o využití tenkého flexibilního katetru, který se zavede skrz cévy to srdce. Nalezne se přídatná spojka vedoucí vzruch a pomocí elektrod, tj. teplem se zničí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here