Domů Nemoci Ostatní Žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod

Invalidní důchod v posledních letech zaznamenal řadu změn. Původní plný a částečný invalidní důchod dnes nahradil pouze jeden jediný termín a 3 stupně, které naznačují, o kolik procent naše pracovní schopnost klesla.

V případě 1. stupně je to o 35 – 49%, 2. stupně 50 – 69% a u třetího stupně pak o více než 70%. K tomu, aby vám byl nějaký stupeň invalidity uznán, potřebujete podat na patřičném úřadě žádost o invalidní důchod. Po schválení, dle daného stupně, vám pak bude pravidelně vyplácen invalidní důchod.

Jak zažádat o invalidní důchod

O invalidní důchod si musíte zažádat sami, nejlépe po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který může objektivně posoudit, zda máte šanci uspět. Žádost se podává na příslušném odboru OSSZ podle místa trvalého pobytu. Nutno upozornit, že žádost o invalidní důchod nesepisuje žadatel, ale pracovník OSSZ. Vy, jako žadatel, pak tuto žádost pouze nakonec podepíšete. Žádný formulář, natož takový, který byste si mohli stáhnout, prostě neexistuje. Pro podání žádosti je nezbytné nejen se osobně dostavit na dané místo, ale mít u sebe i další doklady, a to občanský průkaz, doklady o studiu, vojenskou knížku, rodné listy dětí, potvrzení o všech dobách, kdy jste byli v evidenci úřadu práce, evidenční list důchodového pojištění a tiskopis potvrzený bankou, kam má být v případě schválení důchod vyplácen. Jestliže jste se v průběhu svého života vykonávali péči o osobu závislou a bylo k tomu v minulosti úřadem přiložen nějaký doklad prokazující tuto péči, doložte i ten.

Co dělat, když nemocný není schopen o invalidní důchod osobně požádat?

V tom případě mohou s jeho souhlasem žádost podat spolu s potvrzením ošetřujícího lékaře i rodinní příslušníci, případně zmocněnec na základě plné moci.

Proces posuzování a schvalování invalidního důchodu

Nebudeme vám lhát, ostatně je to všeobecně známá věc, posuzování a schválení invalidního důchodu není jednoduchou záležitostí. K posuzování dojde na základě podání žádosti. Na základě tohoto podnětu váš ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracuje a vydá všechny podklady o vašem zdravotním stavu. Vy sami pak můžete ještě OSSZ předložit i nejnovější a nejvýznamnější lékařské zprávy a nálezy. Součástí posuzování je i tzv. profesní dotazník, který obsahuje informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání, či výdělečných činností. Na základě těchto faktorů pak posudkový lékař posoudí váš zdravotní stav a zhotoví posudek o invaliditě. Na tomto podkladě pak OSSZ rozhodne o schválení anebo neschválení invalidity a také i o zařazení do daného stupně. Posudek se odesílá do 7 dnů od jeho vypracování. Proti posudku o zdravotním stavu se nemůžete nikterak odvolat, ani podat námitky, ty můžete podat až po oficiálním rozhodnutí ČSSZ.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here