Domů Nemoci Ostatní Žádost o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči

Získat příspěvek na péči není nic jednoduchého. Pokud však chcete, aby vám začal být vyplácen, je nutno absolvovat určité kolečko a dodržet určité povinnosti, respektive se musíte podrobit i některým procedurám.

Kdo má nárok získat příspěvek

Nárok na příspěvek na péči má nárok ten, kdo se stará o nemocného s opravdu těžkým postiženým. Peníze na péči jsou však určeny postiženému a ne pečujícímu. Peníze jsou určeny pouze těm, kteří nejsou schopni se o sebe postarat. To znamená, že nezvládnou běžné denní úkony, k nimž patří kupříkladu jedení, vyměšování, oblékání, tělesná hygiena a další úkony. Nemocný není pohyblivý, neorientuje se, není schopen si nakoupit, navařit, uklidit, domluvit se s jinými lidmi. Shrnutě, nárok na tento příspěvek mají prostě ti, kteří se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci někoho jiného k zvládnutí 10 základních životních potřeb (mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání se, tělesné hygieny, péče o zdraví, vykonávání fyziologické potřeby, osobních aktivit a péče o domácnost). To, jestli tomu tak skutečně je posoudí odborná posudková komise z České správy sociálního zabezpečení.

Kam jít pro příspěvek na péči

Abyste příspěvek na péči dostali, musíte o něj nejprve požádat, a to na úřadě práce, který v konečném výsledku vydává rozhodnutí o přiznání příspěvku. Přiznání je automatické na základě odborně vypracovaného posudku, který vypracuje Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení. V případě, že o příspěvek není schopen požádat samotný žadatel, může tomu tak udělat jeho zástupce. Na rozhodnutí si však musíte ve většině případů počkat i několik měsíců. V případě, že však bude schválen, bude vám vyplacen i zpětně, a to od doby, kdy jste žádost podali. Žádost o příspěvek na péči si přitom můžete stáhnout na internetu.

Výše příspěvku

Výše příspěvku se liší nejen podle stupně závislosti, ale i věku. Děti do 18 let s lehkou závislostí obdrží kupříkladu 3300 korun. Děti s úplnou závislostí 13200 korun. Druhý stupeň závislosti má pak nárok na 6600 a třetí stupeň na 9900 korun. Dospělí na péči dostává méně. Nejnižší stupeň má nárok pouze na příspěvek ve výšce 880 korun, druhý stupeň 4400 korun a třetí stupeň 8800 korun. Úplně závislí pak získají stejně jako stejně postižené děti 13200 korun.

Příspěvek na péči je určen

Lidé, kteří potřebují péči z tohoto příspěvku mohou hradit pečovatelskou péči a další služby spojené s péčí o blízkou osobu.

Od roku 2012 mohou příjemci příspěvku na péči žádat o jeho navýšení o 2000 korun v případě, že jejich příjmy, nebo příjmy osob, s nimiž žije v jedné společné domácnosti, nedosahují dvojnásobku životního minima rodiny. O toto navýšení je nutno požádat extra s pomocí dalšího formuláře.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobry den žadala jsem na syna přispěvek na peči v červnu a pořad se nic neděje všechny lekařske zpravy jsme dodali prosim jak mam dale postupovat děkuji Pavla

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here