Domů Pacient Žaloba na nemocnici

Žaloba na nemocnici

Žaloba na nemocnici u nás patří k velmi oblíbeným prostředkům, jak vyjádřit svou nespokojenost. O lékařů a nemocnic čekáme, že nám vždy pomohou, vyřeší problém a díky nim se budeme zase cítit lépe. Jenže ne vždy to je možné, ani ta nejmodernější medicína negarantuje, že se vždy vše vydaří na 100%. Ne vždy to musí být nutně spojeno s chybami. 

Podle odhadů právníků České republiky však bylo z nedbalosti poškozeno jen předešlý rok více než 10 000 pacientů. Na rozdíl od dob před deseti lety, se však umí již bránit. Dokonce až tak, že se často ozývají s žalobou i ti, kde o pochybení v žádném případě nedošlo. Dost jich ale uspělo a získali odškodnění ve výši několika milionů korun. Čeští pacienti jsou již dostatečně sebevědomí a žádají nápravu situace. 

Zanedbání péče

Pokud chcete řešit zanedbání péče, dříve, než se do něčeho pustíte, si vyžádejte kompletní zdravotní dokumentaci a navštivte jiného lékaře, který stav nemocného nezávisle posoudí a odhadne, zda k pochybení skutečně došlo a v jakém rozsahu.

Nezávisle na vymáhání škody můžete podat stížnost na Českou lékařskou komoru a také i vedoucímu a zřizovateli zdravotnického zařízení. Získat můžete bolestné i finanční vyrovnání za ztížení společenského uplatnění. Mimo to i také ztrátu na výdělku a náklady spojené s léčením. Pozor, promlčecí lhůta je 3 roky. Lhůta začíná od chvíle, kdy se nemocný dozví o škodě. 

Než dáte spor k soudu

Se svým problémem se můžete obrátit nejprve na ombucmana. Teprve až pak se obraťte o radu na advokáta. Jak postupovat, když chcete podat žalobu na nemocnici

  1. V prvé řadě si sepište popis toho, co vám v nemocnici způsobili. Ideálně si to nechte potvrdit jiným lékařem nebo soudním znalcem z bobru. Náklady za toto potvrzení pak můžete chtít zpět v rámci soudního řízení. 
  2. Napište dopis nemocnici, v něm popište, co, kdo způsobil. Přiložte k dopisu sepsaný dokument a vyzvěte je k zaplacení nákladů za léčení, ušlé mzdy a případně i soudního znalce. Vyčíslete mimosoudní vyrovnání. Dodejte do dopisu termín, do kdy počkáte na odpověď (obvykle jde o jeden měsíc). V případě nulové reakce pak podejte  žalobu. 
  3. Žalobu nechte na právníkovi. Doložte, co nejvíce důkazů, dokladů a argumentů. Důležitá je originální dokumentace. 

Před podáním žaloby to zkuste se stížností

Podání stížnosti je možné za neposkytnutí zdravotní služby (nesprávná léčba, špatný výsledek léčby), na to, že vám byly provedeny úkony bez vašeho souhlasu, za nedostatek soukromí, na chování  pracovníků nemocnice. Na chování nemocnice si přitom může stěžovat samotný pacient, zákonný zástupce pacienta, opatrovník pacienta, osoba blízká (v případě, že pacient toho není pro svůj zdravotní stav schopen nebo pokud zemřel a osoba zmocněná pacientem. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here