Domů Nemoci Ortopedie Zlomenina bederního obratle

Zlomenina bederního obratle

Bederní páteř (lumbální) je tvořena 5 obratli (označují se jako L1‒L5), které jsou nejmohutnější v celé páteři. V místě beder se nachází prohnutí ‒ lordóza. V místě bederní páteře již není přítomná mícha, pouze její provazce, periferní nervy, nemusí tedy dojít k plným ochrnutím, jak to vidíme u zlomenin páteře, které se nacházejí výše na páteři.

Zlomeniny v oblasti beder tvoří cca  5 % všech ošetřovaných zlomenin. Z nich 60 % jsou zlomeniny v místě přechodu hrudní páteře do bederní (Th12-L1).

Příčiny zlomenin bederních obratlů:

 • Úrazové ‒ příčnou je trauma, působením zevních sil, jedná se o nadměrný tlak, tah a ohyb. Může se jednat o autonehody, pády, nadměrné rozsahy pohybů…
 • Samovolné či po malém traumatu‒ vznikají bez předchozího traumatu, vídáme je u lidí s těžkou osteoporózou, při infekcích a nádorech kostí

Zlomeniny:

Dle umístění

 • Zlomeniny obratlového těla ‒ kompresní zlomeniny při nadměrném dynamickém tlaku na tělo obratle
 • Zlomeniny obratlových výběžků

Dle počtu úlomků

 • Jednoduché zlomeniny
 • Víceúlomkové a tříštivé

Dle posunu odlomené části/částí

 • Dislokované ‒ úlomek se dostává mimo své místo, může být posunut do strany, co délky…
 • Nedislokované ‒ úlomek zůstává na svém místě

Dle příčin/mechanismu vzniku zlomeniny

 • Kompresní ‒ násilí působí v ose postiženého obratle, tj. tlačí přímo na obratel
 • Flekční síly ‒ dochází k nadměrnému, násilnému ohnutí páteře směrem dopředu
 • Rotační síly ‒ dochází k nadměrné rotaci páteře okolo své osy, tento mechanismus je méně častý

Příznaky zlomeniny:

 • Bolesti v místě zlomeniny
 • Modřina a otok
 • Poruchy citlivosti pokožky a pohyblivosti svalů

Diagnostika:

 • Zobrazovací metody jsou nejčastěji využívanými při zjišťování zlomenin, jedná se hlavně o rentgen a CT. Během vyšetřování je nutné zajistit, aby bylo s pacientem, resp. páteři, co nejméně hýbáno.
 • Neurologické vyšetření pomůže odhalit změny pohyblivost a citlivosti dolních končetin.

Léčba zlomenin bederních obratlů:

 • Konzervativní neoperační léčba:

U zlomenin, které nejsou komplikované, nedochází k posunům a útlakům nervové tkáně, je možné postupovat neoperativně. Doporučuje se časné vstání z postele a fixace bederní oblasti pomocí speciálního korzetu.

 • Operační léčba:

Operační léčbou se dosahuje stabilizace páteře, aby mohla být obnovena, aspoň z části, pokud ne zcela, její plná funkčnost.

Je možné zvolit různé techniky a různé fixační pomůcky ‒ šrouby, dlahy, ale také obratlové náhrady, ať už kostní nebo syntetické.

Existují dva hlavní přístupy k místu poranění, a to přední, přes břišní dutinu pacienta, a zadní, kdy se k místu zlomení přistupuje ze zad.

Rekonvalescence:

U jednoduchých zlomenin je fyzioterapie a rehabilitace součástí léčby. U těžších zlomenin a po operacích je součástí rekonvalescence, aby se obnovila co nejvíce funkčnost páteře, pacient se dostal do dobré fyzické kondice a byl co nejvíce soběstačný. Rehabilitace se odvíjí od stavu každého pacienta, je mu šitá na míru.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here