Domů Nemoci Ortopedie Zlomenina lopatky, fractura scapulae

Zlomenina lopatky, fractura scapulae

Lopatka je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru, která je součástí ramenního pletence a upínají se na ní svaly. Díky nim se může pohybovat nahoru, dolů i do stran. Vykonává také rotační pohyby.

Důležitými částmi jsou glenoid, tj. plocha tvořící část ramenního kloubu, spojení glenoidu a kosti, tj. krček, z jehož horní plochy odstupuje hákovitý výběžek (processus coradoideus). Další důležitou součástí lopatky je výběžek nadpažní, nadpažek (acromion), kde je ploška pro připojení klíční kosti.

Na lopatku se upíná 18 svalů. Díky krytí svaly, uložení na pružném hrudníku a pohyblivosti lopatky, nejsou její zlomeniny příliš časté.

Zlomeniny:

Většina zlomenin vzniká jako následek:

 • vysokoenergetického násilí, což je nejčastěji úraz v rámci dopravní nehody, pády z koně, kola, motocyklu
 • přímého nárazu na lopatku, např. úder těžkým předmětem
 • náraz do ramene a tlak kosti pažní směrem dovnitř může poškodit kloubní plochu lopatky a okolní výběžky
 • silné svalové kontrakce, např. při poranění elektrickým proudem, méně často pak při epileptickém záchvatu

Z prvního bodu vyplývá, že zlomeniny lopatky jsou mnohdy součástí polytraumatu, tedy sdružené s více poraněními.

Existují také únavové zlomeniny při poškození vazů v ramenním kloubu, rotátorové manžety.

Zlomenina lopatky

Klasifikace zlomenin lopatky:

U lopatky se rozlišuje několik druhů zlomenin, dle toho, která část je poškozena. Každý typ zlomenin se dále ještě dělí, např. který výběžek, která jeho část atd. je zlomená.

 • Zlomeniny výběžků
 • Zlomeniny těla
 • Zlomeniny krčku
 • Zlomeniny glenoidu
 • Kombinované zlomeniny

Diagnostika zlomenin lopatky:

Je důležité určit typ zlomeniny, aby mohl být navržen léčebný postup.

Využívají se zobrazovací metody dle stavu pacienta, neboť v případě polytraumatu může být těžké jej rentgenovat nebo může být snímek vlivem dalších poranění nepřehledný.

 • Rentgen
 • CT

Léčba zlomenin lopatky:

Při léčení zlomenin lopatky je možné využít jednak konzervativní, a jednak operační postup, dle typu zlomeniny.

Konzervativní postup je možné u nedislokovaných zlomenin, kost zůstala na svém místě. Tímto postupem se také léčí zlomeniny zasahující do kloubu, pokud to jinak nedovoluje stav pacienta. Při konzervativním postupu se musí lopatka, resp. končetina imobilizovat, aby nedocházelo k pohybu. Podávají se léky na tišení bolesti. Léčba trvá většinou 2−4 týdny. Poté se pomalu zahajuje rozcvičování, zprvu pasivní, pak se přechází k aktivnímu pohybu. Za 6 týdnů je možné zvýšit zátěž a posílit svaly kolem lopatky. Vždy ale záleží na vyhodnocení stavu lékařem.

Operační léčba

K operační léčba se přistupuje u dislokovaných zlomenin. Operace se vzhledem k tomu, že jsou zlomeniny spojené také s dalšími traumaty, např. poraněním hrudníku, musí odkládat.

U dislokovaných a tříštivých zlomenin je nutné obnovit „jednolitost“ kosti. Je to důležité jak v oblasti kloubu, aby nedošlo k narušení pohybu v rameni, tak i v případě výběžků, na které se upínají svaly a samozřejmě u těla lopatky. Je nutné, aby se vychýlené ulomené části dostaly do anatomické pozice. K tomu se využívá osteosyntéz, tj. různé typy dlažek, šrouby atd.

Zlomeniny se většinou hojí 6−8 týdnů, následuje rehabilitace, k plné zátěži se pacienti vrací za cca 6 měsíců.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here