Domů Nemoci Ortopedie Zlomeniny zánártních kostí

Zlomeniny zánártních kostí

Zánártí je tvořeno 7 kůstkami, které tvoří funkční celek, který umožňuje odpružení a pevnost nohy, vytváří nožní klenbu.

Mezi největší patří kost patní (calcaneus) a kost hlezenní (talus). Dále jsou v zánártí kost loďkovitá (os naviculare), kost krychlová (os cuboideum), kosti klínovité (ossa cuneiformia).

Zlomenina kosti patní:

Kost patní je z kostí zánártí patrně nejčastěji lámaná. Tvoří cca 2 % všech zlomenin, se kterými přijdou lidé k lékaři.

Kost patní je velmi významná při chůzi, neboť na ni přenášíme v určité fázi chůze téměř celou váhu těla. Je také spojená s mnoha dalšími kostmi, obsahuje kloubní plošky, je součástí kloubů. Její poškození tak narušuje stabilitu nohy.

Příčinou zlomeniny kosti patní je dopad z výšky na patu.  Zlomenina je často provázena jinými poraněním, neboť seskokem se může poškodit také bederní obratle a kosti dolní končetiny. Jelikož není kost kryta svaly a tukovou tkání, ale je přímo pod kůži, dochází při zlomenině také k poškození kožního krytu.

Typy zlomenin

  • mimokloubní, láme se část kosti, která není součástí kloubů,
  • nitrokloubní ‒ láme se kost v místě kloubu.

Zlomenina je provázená extrémní bolestí, která znemožňuje došlápnutí na nohu, je přítomen také otok.

Diagnostikování se provádí pomoci RTG, popř. CT vyšetření.

Léčba se odvíjí dle typu zlomeniny.

  • U mimokloubních zlomenin bez posunu úlomku se noha znehybní.
  • U nitrokloubních zlomenin se však volí operační přístup. Je nutné kost stabilizovat, a to je možné pomocí šroubů, drátů či naložením zevního fixátoru.

Zlomeniny kosti hlezenní:

Tento typ jsme probírali v samostatné kapitole. Ke zlomení dochází nejčastěji při dopadu z výšky na nohy. Často dochází ke zlomeninám i dalších kostí, s nimiž kost hlezenní vytváří kloub ‒ kotník, tj. kost bércová a lýtková.

Zlomeniny ostatních kostí zánártí:

Zlomeniny se nevyhýbají ani zbylým kostem zánártí, tj. kosti loďkovité, krychlové a klínovitým. Většinou nebývá zlomená jen jedna z těchto kostí, ale zlomí se jich více.

Kost loďkovitá vytváří vrchol klenby nohy. Ke zlomenině může dojít kompresí, tj. pád z výšky na špičky, nebo při působení přímo na kost, pád těžkého tělesa na nohu.

Další kosti se také lámou nejčastěji přímými mechanismem, pád tělesa, přejetí nohy atd. Vzhledem k tomu, že jsou tyto kosti dobře upevněny vazy, většinou při zlomeninách nedochází k posunu odlomené části.

Zlomeniny provází bolestiznačný otok a modřina. Potvrzení zlomeniny je zajištěno rentgenováním postiženého místa.  Fraktury se léčí znehybněním, fixací. Pokud se přece jen některý úlomek dislokuje, je nutné jej reponovat a zafixovat, tj. je nutné provést operaci s využitím např. drátů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here