Domů Pacient Změna pobytu při pracovní neschopnosti

Změna pobytu při pracovní neschopnosti

Změna pobytu při pracovní neschopnosti je možná, ale často opomíjená. Každý rok režim na neschopence poruší zhruba 5000 lidí. Ne vždy se jedná o úmyslné porušení. Někdy jde o pouhou nevědomost. Dost lidí netuší, že i v průběhu své nemocenské mohou změnit adresu svého pobytu. 

Jak na změnu adresy svého pobytu v průběhu pracovní neschopnosti

Na změnu adresy pobytu v průběhu své pracovní neschopnosti máte právo. Žádat o ni musíte u svého ošetřujícího lékaře a je na něm, aby vám tuto změnu umožnil. Musí tomu samozřejmě odpovídat váš zdravotní stav. Pokud to však situace umožňuje, neměl by tomu bránit. Pokud danou změnu adresy pobytu řešíte v průběhu prvních 14 dní nemoci, musíte tuto skutečnost oznámit i svému zaměstnavateli. Toto oznámení přitom musí být písemné nebo jinak prokazatelně doručené. Na sociálku změnu nahlásí lékař. 

Změna pobytu do ciziny

Taková změna je poněkud komplikovanější. Lékař vám tuto změnu může povolit pouze tehdy, pokud máte písemný souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění. O ten si musí nemocní žádat sami u správy sociálního zabezpečení. Žádost o tuto změnu musí doprovázet vyplněný tiskopis. 

Když lékař pobytu nezmění

Lékař může změnu pobytu zamítnout. Pokud se tomu tak stane, nechte si zhotovit písemné rozhodnutí. Do třech dnů, ode dne rozhodnutí, ho můžete napadnout a podat návrh na přezkoumání. Tento návrh by měl prozkoumat vedoucí zdravotnického zařízení. Pokud není ani zde návrhu vyhověno, může být předán na správní úřad, čili krajský úřad, ministerstvo zdravotnictví.

Nemocenská v roce 2020

Nemocenská slouží k náhradě pravidelného výdělku ve chvíli, když jste nemocní. Účast na nemocenském pojištění je v České republice povinná. OSVČ si pojištění platí sami, dobrovolně. 

Od kdy je nemocenská vyplácena? 

Prvních 14 dní zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy. Náhrada je přitom vyplácena již od prvního dne nemocenské. V případě, že je delší než 14 dnů, předá zaměstnanec svému zaměstnavateli Žádost o nemocenskou. Zaměstnavatel tuto žádost potom předá na příslušnou OSSZ. 

Kolik dostanete?

Výše nemocenské se vypočítá z tzv. denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je denní průměrný příjem za posledních 12 měsíců. V době nemocenské dostanete určité procento podle tabulek ČSSZ. 

  • Do třicátého dne to je 60% denního základu
  • V době od 31. do 60. dne je to 66% denního základu
  • A od 61. dne pak 72%

Nemocenská je poskytována obvykle do 380 kalendářních dnů od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. 

Jaké jsou povinnosti nemocného? 

V okamžiku, kdy nemocný nastoupí na nemocenskou, musí dodržovat určitá pravidla, jinak hrozí ztráta zaměstnání a peněžní sankce. Nemocní jsou povinni dodržovat léčebný režim a musí se řídit pokyny lékaře. Pokud lékař povolí vycházky, je třeba dodržovat přesně stanovený úsek. Maximálně to je 6 hodin denně. Je nutné počítat, že v průběhu nemocenské může kdykoliv dorazit kontrola, která kontroluje, zda jste na uvedené adrese.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here