Domů Nemoci Zrakové refrakční vady

Zrakové refrakční vady

Zrakové vadyKrátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus patří mezi nejčastější vady optické soustavy oka. Ta je konstruována tak, aby vstupující rovnoběžné paprsky dopadaly do bodu nejostřejšího vidění na sítnici. Pokud ale oko nevykazuje optimální poměr mezi délkou a sílou optické soustavy, tedy pokud je oko příliš „dlouhé“ nebo „krátké“, dopadají paprsky světla mimo sítnici a rozvíjí se tzv. refrakční zrakové vady.

Zrakové vady snadno rozpoznáme sníženou schopností vidění – vnímané obrazy se jeví jako rozmazané, zamlžené a nepřesné. Podle toho, zda nám činí obtíže pozorování blízkých či vzdálených předmětů, rozeznáváme 2 oční vady – myopii (krátkozrakost) a hypermetropii (dalekozrakost). Pokud je pro nás obtížné vidět ostře na jakoukoli vzdálenost, jedná se pravděpodobně o astigmatismus. Mezi specifické oční vady patří presbyopie (vetchozrakost) – s věkem se snižující schopnost vidění do blízka a další nepravidelnosti a odchylky optického systému, nazývané aberace vyššího řádu.

Myopie (krátkozrakost)

Krátkozrakost je vůbec nejčastější dioptrickou vadou – vyskytuje se až u 30 % obyvatel. Příčinou jejího vzniku je buď příliš velká délka oka, nebo příliš velká lomivost optického aparátu. Následkem toho se paprsky světla dopadající do oka sbíhají před sítnicí a výsledný obraz je vnímán jako rozostřený a zamlžený. Krátkozrakost se projevuje sníženou schopností vidění na dálku. Korekce se provádí buď brýlemi s čočkou rozptylkou (-), nebo kontaktními čočkami, které korigují paprsky tak, aby dopadaly do nejostřejšího bodu vidění na sítnici.

Hypermetropie (dalekozrakost)

Hypermetropie je naopak charakterizována tím, že postižení vidí špatně do blízka. Rozostřený obraz vzniká v důsledku toho, že oko je příliš krátké nebo že lomivost optické soustavy je nedostatečná. Paprsky dopadající sítnici tak způsobují rozostřené vidění blízkých předmětů. Dalekozrakost se koriguje brýlemi se spojnou (+) čočkou nebo příslušnými kontaktními čočkami.

Astigmatismus

Astigmatismus patří mezi méně se vyskytující oční vady. Je způsoben nedokonalým zakřivením oční rohovky, která je odpovědná za optimální vedení světelných paprsků vstupujících do oka. Deformovaný obraz zde vzniká proto, že některé paprsky nedopadají kvůli zploštění nebo naopak přílišnému zakřivení rohovky do bodu nejostřejšího vidění na sítnici. Astigmatismus často doprovází lidi krátkozraké i dalekozraké. Napravuje se brýlemi s tzv. cylindrickými skly, které upravují běh paprsků jen v určitých rovinách. Kontaktními čočkami se astigmatismus koriguje obtížně.

Presbyopie (vetchozrakost)

Presbyopie je specifická zraková vada, která se objevuje u všech lidí se zvyšujícím se věkem – okolo 45 let. Je způsobena přirozenou degenerací oční čočky, která snižuje její pružnost a tudíž schopnost zaostřit do blízka. Lidé s presbyopií si stěžují na zhoršené vidění při čtení. Presbyopie se řeší předpisem speciálních brýlí na čtení, které se však od těch používaných při dalekozrakosti liší. Proto starší lidé někdy vlastní brýle dvoje, i troje.

Aberace vyššího řádu

Nejméně rozšířenými zrakovými vadami jsou tzv. aberace vyššího řádu. Jsou specifické nepravidelnými odchylkami optického systému, které různým způsobem zhoršují kvalitu vidění například za tmy, za šera, jsou původcem dvojitého vidění, vidění „duchů“ apod.  Tyto odchylky však nelze brýlovými skly ani kontaktními čočkami nijak korigovat.

Dioptrické a zrakové vady jsou pro své nositele nepříjemné a život obtěžující. V současné době však trh nabízí nepřeberné množství pěkných brýlových obrouček a brýle se tak mnohdy stávají kromě kompenzační pomůcky i moderním doplňkem. Sportovcům a lidem, kterým brýle z různých důvodů nevyhovují, jsou určeny kontaktní čočky, kterých už bylo také vyvinuto mnoho tak, aby vyhovovali každému. Problémy s dioptrickými vadami dnes efektivně řeší i lékařský obor zvaný refrakční chirurgie, založený na laserových zákrocích a nitroočních operacích.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here